Tio år i medlemmarnas tjänst

Efter tio på SKR har jag valt att lämna rollen som förhandlingschef för att bli biträdande kommundirektör i Norrköping. Tiden på SKR har framför allt präglats av ett nära samarbete med medlemmarna i kommuner och regioner. Jag är övertygad om att det starka lagarbete som alltid genomsyrar relationen mellan tjänstemän och förtroendevalda är en framgångsfaktor.

Tio år kan kännas som en väldigt lång tid. Det kan också kännas som att åren springer förbi snabbare än väntat. På något sätt är min tid på SKR en blandning av båda delarna. Lojala och fantastiska arbetskollegor, lyhörda och kloka medlemsrepresentanter samt krävande och givande fackliga företrädare har gjort att tiden och åren rullat på förvånansvärt snabbt. Samtidigt när jag tittar på allt vi lyckats åstadkomma under de här åren så känns det otroligt att vi hunnit med att göra så mycket under en så kort tid som tio år.

En snabbt föränderlig arbetsmarknad ställer krav på följsam arbetsgivarpolitik

Några saker vill jag särskilt nämna. Men innan jag gör det behövs en förståelse för förutsättningarna. Arbetsmarknaden förändras i ett allt snabbare tempo med yrken som försvinner samtidigt som nya tillkommer. Pensionsåldern höjs successivt och arbetslivet förlängs för alla med några år. Digitaliseringen påverkar och kommer att fortsätta påverka våra arbetssätt, hur vi organiserar arbetet och medborgarnas krav på välfärdstjänster.

För att hantera denna bestående förändring har det varit nödvändigt att förhandla fram ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal och ett kraftfullt avtal kring omställning och kompetenshöjande åtgärder. Att behålla befintliga personalresurser och förbereda dessa inför förändrade verksamhetsbehov kommer att vara helt nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden.

Kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR)

Efter de omfattande skogsbränderna 2018 tog SKR initiativ till att förhandla fram ett krislägesavtal med de fackliga organisationerna i kommunsektorn. 2019 var avtalet på plats och det kom att användas redan 2020 när coronapandemin slog till. Krislägesavtalet har gjort att regionerna har kunnat skala upp bemanningen och därigenom säkerställt att det har funnits personal som har vårdat de patienter som behövt akut vård under pandemin. Bara för några veckor sedan uppdaterade vi avtalet med ett stärkt skydd för individen och bibehållen flexibilitet för bemanningen.

Krislägesavtal

Långa avtalsperioder och heltidsarbete som norm

Under de senaste tio åren har vi också lyckats sluta flera kollektivtal med långa avtalsperioder och ett fokus på lokal lönebildning. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor. Långsiktighet är såklart också viktigt för att ytterligare kunna utveckla den lokala lönebildningen och nå en önskvärd lönestruktur.

Jag vill också lyfta Heltidsresan, som är ett gemensamt projekt tillsammans med Kommunal. Syftet är att heltidsarbete ska vara norm i välfärdens kvinnodominerade yrken. Heltidsarbete är viktigt för den enskilde individen. Genom att gå från deltid till heltid ökar inkomsten varje månad och det leder till en högre pension. När fler medarbetare i välfärden arbetar heltid minskar rekryteringsbehoven samtidigt som jobben blir attraktivare och jämställdheten ökar.

Heltidsarbete som norm

Medlemmarnas klokskap avgörande för framgångarna

Våra framgångar hade varit omöjliga utan de aktiva och kunniga medlemsföreträdare som finns i kommunerna och regionerna. De befinner sig mitt i verksamheterna och ser vad som rent konkret behövs för att utveckla och stärka välfärden. Med deras klokskap och erfarenheter kan SKR driva på för avtal och överenskommelser som bidrar till bättre förutsättningar och villkor för såväl verksamheterna som för medarbetarna.

Nu tar jag några veckor ledigt innan jag tar mig an min nya utmaning som biträdande kommundirektör i Norrköpings kommun. I den rollen kommer jag självklart att ha löpande kontakt och dialog med min efterträdare i rollen som förhandlingschef, Jeanette Hedberg. Tack till alla kollegor, medlemmar och fackliga företrädare för de här tio åren!

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen