Åtta svenska kommuner i ICLD-satsning på mänskliga rättigheter

Idag den 10 december på internationella dagen för mänskliga rättigheter meddelade Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, att totalt åtta svenska kommuner kommer att bli del av deras nya satsning Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter.

Satsningen sker i form av ett fyraårigt internationellt projektnätverk med Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter. Tillsammans med varsin partnerkommun i Södra Afrika ska de utforma varsitt projekt som ska lyfta arbetet med mänskliga rättigheter och lokal demokrati.

MR-bloggen skrev vi september 2020 om det nya initiativet, som syftar till att skapa ett projektnätverk av kommuner som arbetar på ett tema relaterat till mänskliga rättigheter och lokal demokrati. Sex svenska kommuner har nu antagits till nätverket; Falun, Bollnäs, Ovanåker, Kungsör, Piteå och Lund. Två ytterligare väntas bli klara inom kort.

– Vi är stolta över att kunna fira internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december 2020 med att satsa på Sveriges och Södra Afrikas lokala arbete för mänskliga rättigheter och demokrati. Vår ambition är att skapa nya goda exempel och metoder på lokalt arbete med mänskliga rättigheter som kan spridas till nya kommuner, säger Johan Lilja, generalsekreterare för ICLD.

Samarbete kring barns rättigheter

Alla svenska kommuner har matchats med varsin partner från antingen Sydafrika, Botswana eller Zambia. Samarbetet inleds i början av 2021 med ett förberedelseår, där ett treårigt projekt på ett tema relaterat till mänskliga rättigheter ska utformas och planeras. Flera av kommunerna har valt att arbeta med frågor runt barnkonventionen, vars ställning i svensk lag stärktes från och med 1 januari 2020. En av dessa kommuner är Bollnäs, som ihop med Lobatse i Botswana ska delaktiggöra barn och unga runt deras kulturarv.

– Vår ambition är att engagera barn och unga i våra kulturarv och från Bollnäs sida vill vi främja ett socialt förvaltarskap från unga kring våra Hälsingegårdar. Genom att få in forskare från University of Botswana i projektet vill vi också öka kunskapen om metoder för att öka ungas delaktighet. Det känns särskilt angeläget eftersom FN:s barnkonvention numer är svensk lag, säger Kristoffer Lindberg, kommunfullmäktiges ordförande i Bollnäs kommun.

Arbetet har stöd i forskning

Inom nätverket kommer kommunerna som deltar att få stöd av experter på mänskliga rättigheter. En särskilt viktig komponent är att också integrera forskning i arbetet, så att resultaten kan spridas till fler kommuner. En av dessa kommuner är Lund, som kommer att samarbeta med Lunds universitet och University of Botswana.

– Den här satsningen bygger vidare på Lunds roll som ledande kunskapskommun. Vi vill lära mera av andras sätt att samverka med engagerade medborgare, lokala organisationer och företag. Vi står ju alla mitt uppe i omställningen till ett mera hållbart samhälle, säger kommunalrådet Jan Annerstedt från det lokala partiet FörNyaLund.

Kommunerna har tilldelats 300 000 kr för förberedelseåret, den totala summan för alla fyra år kan komma att uppgå till närmare 3 miljoner per kommun. Medlen finansierar utbytet mellan kommunerna, så som resor och logi i samband med utbytesresor och nätverksutbildningar. Utöver att arbeta med barn och unga kommer teman så som tillgänglighet och jämställdhet att beröras i kommunernas projekt.

– Den här satsningen kommer att kunna ge Kungsör ett lyft med nya kunskaper och metoder från forskare, internationella experter och andra kommuner. Vi ser fram emot att lära oss av vår partnerkommun Rufunsa och kunna bidra med det som vi är bra på. Nu ska vi utforma ett projekt som gör att vi kan stärka vårt jämställdhetsarbete och bli ännu bättre på att inkludera Kungsörs barn och unga i kommunens arbete, säger Mikael Peterson, kommunstyrelsens ordförande i Kungsörs kommun.

På MR-bloggen ser vi fram emot att följa arbetet inom det nya partnerskapsprojektet som särskilt fokuserar på mänskliga rättigheter. För kommuner som är intresserade av att läsa mer om eller kanske ingå Kommunala partnerskap finns mer information på ICLD:s webbplats.

Kommunala Partnerskap, ICLD

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen