Förtroendevalda uppmuntras att delta vid det europeiska toppmötet för regioner och städer

Den 3-4 mars 2022 samlas förtroendevalda från lokal och regional nivå i hela Europa för att diskutera EU:s framtida utmaningar. Det 9:e toppmötet för regioner och städer arrangeras i Marseille, i samband med det franska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Förtroendevalda i svenska kommuner och regioner uppmanas att medverka, digitalt eller på plats i Marseille. Även tjänstepersoner på lokal och regional nivå är är välkomna att anmäla sig till toppmötet, liksom deltagare i Young Elected Politicians Programme (YEP-programmet) med anledning av Europaåret för ungdomar 2022. Anmälan är öppen, med möjlighet till digital medverkan.

Information och anmälan till toppmötet, engelska

Young Elected Politicians Programme, engelska

Europaåret för ungdomar - 2022 ditt år

Lokala lösningar på gemensamma problem

Toppmötet möjliggör politiskt utbyte kring gemensamma samhällsutmaningar – med medborgare, kommuner och regioner i fokus. På tema resiliens, sammanhållning och demokrati, ska deltagarna bland annat diskutera hållbara modeller för återhämtning, digitalisering och medborgardeltagande.

Den lokala nivån är den nivå som har kanske störst inverkan på människors tillgång till sina mänskliga rättigheter och möjlighet till demokratiskt deltagande. Det är i lokalsamhället och i de sammanhang vi rör oss som vår tids stora, ofta globala, utmaningar visar sig och har konkret utfall på individnivå. Det är därför viktigt att engagera den lokala och regionala nivån i både problemformulering och i att hitta lösningar. Det europeiska toppmötet är en möjlighet att göra just detta; mötet ska resultera i antagandet av ett politiskt manifest, som anger den lokala och regionala nivåns viljeriktning för EU-samarbetet.

SKR:s ordförande Anders Knape lyfter att kommuner och regioner är centrala aktörer i det europeiska projektet, inte minst i arbetet med att lyfta medborgarnas perspektiv på dagordningen. Han menar att demokrati byggs underifrån, EU:s legitimitet likaså. Det är därför avgörande att den lokala och regionala nivån får gehör och inflytande i utformningen av det framtida unionssamarbetet.

Möjlighet att delta digitalt

Det europeiska toppmötet mellan regioner och städer anordnas av den Europeiska regionkommittén och går av stapeln vartannat år. I år genomförs toppmötet i hybridformat, med möjlighet att delta digitalt eller på plats i Marseille. Det innebär förstås en möjlighet för fler att ta del av toppmötet i delar eller i sin helhet. Arrangörerna hoppas på ett brett deltagande som kan bidra till att utforma ett mer motståndskraftigt, sammanhållet och demokratiskt EU.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen