Internationella kvinnodagen – om toppolitikers ledarskap och jämställd makt

SKR uppmärksammar den internationella kvinnodagen den 8 mars i ett seminarium om toppolitikers ledarskap och jämställd makt. Samtalet kommer att handla om uppdraget att styra och leda en region eller en kommun, att bygga team och om det demokratiska samtalet.

SKR kommer även att reflektera över jämställt maktutövande och kring hur toppolitiker bedöms olika i media beroende på om de är kvinnor eller män.

Kostnadsfritt digitalt seminarium 8 mars om toppolitikers ledarskap och jämställd makt

Jämställt ledarskap för stark demokrati

SKR genomförde ett seminarium i samband med den internationella kvinnodagen även förra året, då var kvinnors erfarenheter från politiken ett centralt tema.

- Deltagarna vid förra årets seminarium lyfte fram vikten av att ha ledare som är jämställda, lyhörda och inkluderande; som bjuder in till dialog och väcker intresse för demokratin. Ledare som kan ta beslut när det är tufft, är tydliga och förändringsbenägna, säger Lena Lindgren som arbetar vid SKR:s Demokratisektion med att stärka toppolitiker. Lena är moderator för seminariet även i år.

Erfarenheter från Nätverket för toppolitiker som är kvinnor

SKR anordnar ett återkommande nätverk för toppolitiker som är kvinnor, som träffas varannan månad. Där delar deltagarna med sig av tankar och erfarenheter från uppdraget, och ibland även om den speciella som kommer med att vara toppolitiker och kvinna. Vid den nätverksträff som genomfördes digitalt i januari 2022 summerade deltagarna vad de var mest stolta över från det gånga året.

Det handlade om demokrati och om resultaten av politiken för medborgarnas bästa. Andra områden som lyftes fram var betydelsen av att arbeta tillsammans och att tillsammans verka för att hålla samtalstonen respektfull. Allt detta är viktiga delar för att makten ska bli mer jämställd, vilket även är ett viktigt mål i SKR:s arbete. I årets samtal medverkar

 • Jenny Madestam, docent i statsvetenskap och lektor i ledarskap vid Försvarshögskolan
 • Fredrik Larsson regionstyrelseordförande i Region Värmland
 • Carina Johansson, kommunstyrelseordförande i Gislaveds kommun
 • Sandra Bizzozero, kommunstyrelseordförande i Karlskrona kommun
 • Peter Schilling, kommunstyrelseordförande i Sundbybergs stad
 • Carola Gunnarsson, SKR:s förste vice ordförande

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen