Nordens största forum för mänskliga rättigheter

Konferensen MR-dagarna som är ett samverkansprojekt mellan flera olika organisationer kommer att äga rum på Svenska Mässan i Göteborg den 6-7 december 2021. Nu släpps programmet till konferensen som kommer att belysa temat demokrati och mänskliga rättigheter ur en rad olika perspektiv.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är sedan tio år tillbaka samarbetspartner till MR-dagarna och arrangerar fyra seminarier som riktar sig särskilt till tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och regioner.

Ett högaktuellt tema

Det blir tredje gången som MR-dagarna kommer att arrangeras i Göteborg och temat för vinterns konferens är mer aktuellt än någonsin. 2021 firar svensk demokrati 100 år. MR-dagarna kommer att uppmärksamma jubileumsåret genom att lyfta både de möjligheter och de utmaningar som demokratin utgör för uppfyllandet av allas mänskliga rättigheter.

Malin Slätis som är projektledare för Mänskliga Rättighetsdagarna berättar för MR-bloggen:

Vi ser en negativ utveckling för demokratin i flera delar av värden idag vilket även har förstärkts av coronapandemin. Mänskliga rättigheter inskränks och det demokratiska utrymmet för civilsamhället krymper på flera håll. Därför känns det väldigt angeläget att lyfta dessa frågor under Mänskliga Rättighetsdagarna och vi är stolta att kunna presentera ett riktigt intressant program.

Under rubriken, Demokrati + mänskliga rättigheter = sant! kommer över 130 seminarier, som utforskar hur demokrati och mänskliga rättigheter hänger ihop, att arrangeras som exempelvis:

 • 10 år av arabiska våren: Rättvisa och demokrati i Maghreb?
 • Attacken mot kvinnors och hbtqi-personers rättigheter i Polen.
 • Why are human rights needed in a democracy?
 • Ett demokratiskt dilemma: romers exkludering.
 • Hur kan vi skydda demokratin mot populism?
 • Demokrati i pandemins kölvatten.
 • Vill vi ha fler visselblåsare?

Alla seminarier, MR-dagarna

Boka din biljett till MR-dagarna i Göteborg

En mötesplats under mer normala omständigheter

­­– I våras arrangerades konferensen helt digitalt, men i Göteborg ser MR-dagarna fram emot att få mötas på plats igen. ”Digitaliseringen av MR-dagarna öppnade upp för många nya möjligheter men att vi nu ser ut att kunna mötas på plats i december gör att det känns extra kul och vi ser fram emot att kunna erbjuda en inspirerande och kunskapshöjande mötesplats under lite mer normala omständigheter”, säger Malin Slätis.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen