Självstyre för stark demokrati, delaktighet och innovation 

Självstyret möjliggör anpassning till lokala förutsättningar, effektivt resursanvändande och att kommuner hittar innovativa lösningar på lokala utmaningar. Ur ett MR-perspektiv är självstyret högst intressant för legitimitet och ökad tillit.

Tre glada ungdommar. Det är en skola i bakgrunden.

Podcasten Demokratiresan gästades förra veckan av SKR:s ordförande Anders Knape som pratar om det lokala självstyret.

 • Varför är det lokala självstyret så viktigt för den svenska demokratiska modellen?
 • Hur kan samspelet mellan stat, kommuner och regioner utvecklas för att skapa en likvärdig välfärd av hög kvalitet?

Det är några av de frågor som Anders Knape diskuterar tillsammans med Bo Per Larsson, som är senior rådgivare åt SKR och expert på självstyrelsefrågor.

Poddcast Demokratiresan - om lokalt självstyre

Om Kommunalt självstyre

Vad innebär kommunal självstyrelse?

För att få reda på mer om vad det lokala självstyret innebär kan vi gå till Regeringsformen. För det första säger den att Sverige styrs genom å ena sidan ett representativt parlamentariskt statsskick, och å andra sidan kommunal självstyrelse. Man klargör alltså här att det offentliga åtagandet är ett gemensamt ansvar mellan staten och den kommunala sektorn. Regeringsformen slår även fast även att kommuner och regioner ska sköta lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse och att besluten ska fattas i valda församlingar. Det här visar att det kommunala åtagandet är omfattande och stort och att de beslut som fattas har legitimitet från medborgarna.

Att människor tillåts ta ansvar och fatta beslut lokalt är en styrka i självstyret. Något Bo Per Larsson sammanfattar så här:

Att den lokala befolkningen har ansvar för lokala frågor skapar en styrka och en sammanhållning i ett samhälle. Man väljer sina företrädare och har relativt lätt att få kontakt med dem kring frågor som är just lokalt intressanta och viktiga.

Rätten att vara delaktig

Ur ett MR-perspektiv är självstyret givetvis högintressant. När besluten fattas närmare de som faktiskt berörs finns större möjligheter för den enskilda medborgaren att påverka och vara delaktig, vilket i sig är en mänsklig rättighet. Det hjälper oss att satsa på rätt insatser från början och bidrar till legitimitet och i förlängningen ökad tillit. Tanken om att möta utmaningar lokalt är även central inom de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030.

Närheten är en nyckelfaktor

Sveriges 290 kommuner är olika, även om deras uppdrag är detsamma. I befolkningsstorlek varierar de från Stockholm, med nära en miljon invånare, till Bjurholm med färre än 2 500 invånare. Också vad gäller exempelvis befolkningens sammansättning och lokala utmaningar är variationerna stora.

Det blir givetvis lättare för kommuner att genomföra sitt uppdrag och skapa en effektiv verksamhet om man har möjlighet att anpassa sig till de lokala förutsättningarna. En sådan lokal anpassning ger dessutom större möjlighet till riktade åtgärder; att ge de som har sämre förutsättningar möjlighet att kompensera för det. Det måste göras nära verksamheten inom exempelvis skolan.

När kommuner och regioner själva får utforma sina verksamheter och adressera de förutsättningar som faktiskt råder lokalt ökar dessutom innovationskraften. I podden utvecklar Anders Knape resonemanget:

Pandemin har verkligen visat vilken kraft som finns i den regionala och lokala nivån, när det gäller att ställa om, att flytta fokus och att mobilisera. Man behöver inte så mycket bevis för att nivån är viktig. Det är mer att bygga förtroende och tillit mellan regional, lokal och nationell nivå.

Självstyrelsens potential - Frihet och ansvar stärker samhällets kapacitet

Om Podcasten Demokratiresan

Demokratiresan är en podcast från SKR som tar upp olika aspekter av demokrati. I tidigare avsnitt kan du bland annat höra om arbetet med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Podcastens övergripande fokus är insatser som utvecklar demokratin och stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen