Vårdbloggen

  1. Publicerad: Skribent: Ameli Norling

    Mot Visby för att (bland annat) prata Nära vård

    Nära vård-omställningen pågår i hela landet, och måste ges förutsättningar att fortsätta utvecklas genom långsiktiga politiska beslut. Det är en fråga jag tar med mig till Almedalen i år. I dag börjar

    (0) Kommentarer Nära vård Omställning Personcentrering
  2. Publicerad: Skribent: Lisbeth Löpare Johansson

    Omställningen till nära vård pågår just nu, överallt

    Omställningen till nära vård pågår i kommuner och regioner i hela landet. Hur omställningen går till skiljer sig åt beroende på de lokala behoven och förutsättningarna. Men det är viktigt att våra mål

    (2) Kommentarer Nära vård Omställning Överenskommelse
  3. Publicerad: Skribent: Emma Spak

    Allt fler äldre har fast vårdkontakt

    Allt fler personer över 65 år har en fast vårdkontakt och kontinuiteten för de med kroniska sjukdomar har blivit bättre. Det är avgörande att den utvecklingen kan fortsätta. Äldre personer och persone

    (0) Kommentarer Nära vård Primärvård Tillgänglig vård Omställning
  4. Publicerad: Skribent: Fredrik Lennartsson

    Avgörande samverkan kring läkemedel för covidpatienter

    Att säkra tillgången till läkemedel för covid-19-patienter är en global utmaning. Regionernas gemensamma kraftsamling i vår har varit avgörande för att kunna hantera den stora efterfrågan. Tidigt unde

    (0) Kommentarer Corona, covid-19 Läkemedel Samverkan Omställning Regioner
  5. Publicerad: Skribent: Fredrik Lennartsson

    Vården har kommit närmare under pandemin

    Under våren har utvecklingen mot Nära vård gått mycket fort. Digitaliseringen har tagit fart, fler har fått vård i hemmet och samverkan mellan aktörer har stärkts. Ett stort fokus har legat på den aku

    (0) Kommentarer Corona, covid-19 Nära vård Regioner Omställning
  6. Publicerad: Skribent: Fredrik Lennartsson

    Regionernas samverkan har varit avgörande

    Vården har under covid-19-pandemin visat på sin enorma omställningsförmåga. En avgörande del har varit regionernas välfungerande samverkan. Vården är som allra bäst när den behövs som allra mest. Det

    (0) Kommentarer Corona, covid-19 Omställning Samverkan Regioner

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om bloggen

På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

Prenumeration

Prenumerera

Sök i bloggen