OBS! Evenemanget är avslutat!14 oktober 2022 kl. 09.00-12.15

Finansnätverk: Hur påverkas kommunsektorns ekonomi och finanser av det aktuella läget?

Swedbank ger oss sin bild över världsekonomin. SKR beskriver kommunsektorns ekonomi. Kommuninvest berättar om skuldförvaltning i en ny räntemiljö respektive EU-taxonomin och nya krav på hållbar finansiering. Två kommuner redovisar hur det ekonomiska läget påverkar finansieringen hos dem.

Innehåll

Kommuner och regioner bjuds in till SKR:s Finansnätverk den 14 oktober.

Nätverksträffen arrangeras i samarbete med Kommuninvest.

Mötet är digitalt och webbsänds. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor via chatt.

Målgrupp

  • Ekonomer och finansanalytiker i kommuner och regioner

Program

09.00–09.05  Välkomna; presentation

Fredrik Holst, SKR

09.05–09.30  Upplåning och skuldförvaltning i en ny räntemiljö

Mattias Bokenblom, Kommuninvest

09.30–10.00  Hur det ekonomiska läget påverkar finansieringen i två kommuner

Maria Engmalm Wallsten, Aneby kommun
Bas Thijssen, Skövde kommun

10.00–10.20  EU-taxonomin och nya krav på hållbar finansiering

Björn Bergstrand, Kommuninvest

10.20–10.30  Bensträckare

10.30–11.10  Aktuell bild av läget i världsekonomin

Knut Hallberg, Swedbank

11.10–11.40  Kommunsektorns ekonomi

Hur påverkas den av det ekonomiska läget?

Annika Wallenskog, SKR

11.40–12.15  Diskussion

Med frågor från chatten.

Medverkande

  • Björn Bergstrand, hållbarhetschef Kommuninvest
  • Mattias Bokenblom, affärsdataanalytiker på Kommuninvest
  • Maria Engmalm Wallsten, ekonomichef Aneby kommun
  • Knut Hallberg, senior ekonom på Swedbank
  • Fredrik Holst, sektionschef SKR
  • Bas Thijssen, finanscontroller Skövde kommun
  • Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Fredrik Holmström, ekonom

Siv Stjernborg, ekonom

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR