OBS! Evenemanget är avslutat!15 november 2022 kl. 10.00-11.00

Att förebygga och agera vid otillåten påverkan

Allt fler upplever utsatthet för otillåten påverkan, det gäller både tjänstepersoner och förtroendevalda. Vid webbinariet kommer vi att prata om vad vi menar med otillåten påverkan, på vilket sätt otillåten påverkan kan ske och vad förövarna har för syfte.

Anmäl dig

Under hösten sänder SKR tre webbinarium med olika teman att förebygga hot och hat mot förtroendevalda. Detta är det andra tillfället.

Innehåll

 • Hur kan kommuner och regioner möta denna utveckling?
 • Hur kan kommuner och regioner följa upp, förebygga och agera vid påverkansförsök?

Medverkande

 • Catharina Lindstedt, Planeringsledare, Göteborgs stad, stadsledningskontoret
 • Lotta Ricklander, Utvecklingsledare för revision på SKR
 • Christina Kiernan, Samordnare för välfärdsbrottslighet på SKR

Målgrupp

 • Förtroendevalda i kommuner och regioner
 • Säkerhetsansvariga i kommuner och regioner
 • De tjänstepersoner som verkar nära de förtroendevalda i sitt arbete

Fler webbinarium

6 december: Stödmaterial för att möta hot, hat och våld av sexistisk karaktär

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Utvecklingsledare
 • Greta Berg
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR