OBS! Evenemanget är avslutat!1 november 2022 kl. 00.00-00.00

Att leda fullmäktiges arbete, Malmö

Välkommen till mandatperiodens första presidiekonferens för dig som sitter i fullmäktiges presidium. Dagen ägnas åt fakta, inspiration, reflektion, samtal och erfarenhetsutbyten om hur presidiets uppdrag kan genomföras och utvecklas.

Anmäl dig

Innehåll

Vi kommer att presentera SKR:s analyser av valresultatet i de 310 kommunala och regionala valen.

 • Hur gick det?
 • Vilka valdes in och vilka styren har bildats runtom i landet?
 • 2022 har varit självstyrelsens år och vi reflekterar över erfarenheter som vi gjort under året som gått. Vilken betydelse har självstyrelsen för leveransen av välfärden?

Dagens tyngdpunkt ligger på kommunallagen med fördjupning i de avsnitt som särskilt rör fullmäktiges presidium. Vad reglerar kommunallagen kopplat till fullmäktiges arbete – och vad står det inget om? Vi diskuterar formfrågor och olika sätt att se på ordförandes och presidiets roll.

Möjligheten till deltagande på distans har varit i blickfånget under pandemin – och kommunallagens reglering får ny aktualitet genom att den ska utredas.

 • Vad blir viktigt i en sådan utredning?
 • Hur kan man i övrigt använda arbetsordningen som ett verktyg för det praktiska arbetet i fullmäktige?

Det handlar till exempel om att sätta standarden för de praktiska arbetsformerna för mandatperioden. Till sist reflekterar vi även kring fullmäktiges samspel med revisionen.

Konferensen innehåller också ett pass där vi lyssnar till en fullmäktigeordförande som delar med sig av sina erfarenheter kring att leda fullmäktiges arbete och sammanträden. Hur långt sträcker sig ordförandes ordningsmakt, vilka överväganden gör man kring beredningskravet och hur kan ett budgetsammanträde hanteras?

Målgrupp

 • Fullmäktiges presidium

Medverkande

 • Conny Brännberg, fullmäktiges ordförande Skövde
 • Helena Linde, förbundsjurist SKR
 • Martin Lidhamn, SKR

Informationsansvarig

 • Martin Lidhamn
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR