Artikeln publicerades 23 augusti 2022

Att trygga förtroendevalda

I webbinariet får du bland annat möta Halmstads kommun som berättar hur de arbetat för att skapa ett systematiskt förebyggande arbete mot hot, hat och våld. Tomas Åberg, näthatsgranskarna, gästar oss också studion.

Filmen är 1 timme och 16 sekunder lång.

Hot och hat mot förtroendevalda är i förlängningen ett hot mot vår demokrati och det är därför viktigt att systematiskt utveckla arbetet för att skapa organisation, styrande dokument och rutiner såväl i det förebyggande som i det omhändertagande arbetet.

I sändningen får du veta mer hur Halmstads kommun arbetat för att skapa systematik i sitt arbete. De berättar om metoder och lösningar som de har beslutat sig för men även om de utmaningar de ser framöver.

Du får även möta Tomas Åberg från näthatsgranskarna som berättar om sitt arbete och ger tips om vad som är viktigt att tänka på vid digitalt hat på nätet.

Medverkande

  • Andreas Bergman, KFO i Halmstads kommun
  • Ann-Mari Mäkikangas, administrativ direktör i Halmstads kommun
  • Thomas Åberg, projektledare näthatsgranskarna
  • Anna-Lena Pogulis och Greta Berg, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna-Lena Pogulis, projektledare

Greta Berg, handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.