OBS! Evenemanget är avslutat!17 november 2022 kl. 09.00-12.00

Barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsvården

Ett webbinarium om aktuell statistik, information om arbetet med nationella riktlinjer och nationell högspecialiserad vård samt exempel från verksamheter som arbetar med barn- och ungdomspsykiatrisk ätstörningsvård.

Anmäl dig

Innehåll

Socialstyrelsen rapporterar en nationell ökning av barn- och unga med ätstörningar som är i behov av heldygnsvård och i vissa fall tvångsvård. Därför arrangerar Socialstyrelsen, SKR och Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri SFBUP ett seminarium om dessa frågor.

Målgrupp

Beställare, chefer, ledningsansvariga, läkare, psykologer och annan vårdpersonal inom psykiatrin som idag arbetar med ätstörningsvård till barn och unga.

Program

 • Inledning och välkomna
 • Ökning av ätstörningar i heldygnsvård/vård med LPT
 • Behandlingsinsatser som minskar behovet av slutenvård
 • Kan autismsamsjuklighet påverka vårdbehovet vid anorexia nervosa?
 • Break-out room, inkl mentimeter
 • Vårdavdelning 2: en avdelning för ätstörningspatienter - exempel från region Skåne
 • Att bygga en stark och hållbar vårdkedja – exempel från Region Örebro län
 • Ätstörningar i Region Stockholm och LPT-vård på Stockholms centrum för ätstörningar - exempel från region Stockholm
 • Nationella riktlinjer för vård vid ätstörningar
 • Nationell högspecialiserad vård för svårbehandlade ätstörningar

Medverkande

 • Susanne Buchmayer, ordförande Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri
 • Kamilla Falck, överläkare BUP Malmö heldygnsvård, region Skåne
 • Sanna Aila Gustafsson, enhetschef ätstörningsmottagningen, docent, socionom, psykoterapeut, region Örebro län
 • Elisabeth Eidem, projektledare nationella riktlinjer ätstörningar, Socialstyrelsen
 • Mikaela Lithman, verksamhetschef Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ)
 • Niklas Långström, medicinskt sakkunnig i barn- och ungdomspsykiatri, Socialstyrelsen
 • Lena Lövqvist, utredare, Socialstyrelsen
 • Charlotte Nymberg Thunell, projektledare RU BUP heldygnsvård, Socialstyrelsen
 • Martin Rödholm, projektledare Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR
 • Anneline Solberg, enhetschef Ätstörningscentrum, Sahlgrenska
 • Ulf Wallin, överläkare och forsknings- och utvecklingsledare, region Skåne
 • Elisabet Wentz, professor i psykiatri med inriktning mot ätstörningar vid Göteborgs universitet, universitetssjukhusöverläkare vid Ätstörningsmottagning Högsbo/Sahlgrenska universitetssjukhuset, samt specialist i barn- och ungdomspsykiatri och allmänpsykiatri

Informationsansvarig

 • Martin Rödholm
  Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR