13 september 2022 kl. 09.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Översiktskurs i offentlig upphandling

En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.

Anmäl dig

Innehåll

SKR erbjuder en webbsänd endagars översiktskurs i offentlig upphandling. Kursen tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

Programpunkter

 • Upphandlingsrättsliga principer
 • Direktivstyrda och nationella regler
 • Undantag från LOU
 • Uteslutning och kvalificering
 • Rättelse, förtydligande och komplettering
 • Ramavtal och inköpscentraler
 • Utvärdering av anbud
 • Offentlighet och sekretess
 • Rättsmedel
 • Ändring av avtal

Målgrupp

Alla som har som arbetsuppgift att genomföra upphandlingar. Kursen kräver inga förkunskaper men lämpar sig även för erfarna upphandlare som vill uppdatera sina kunskaper i juridiken kring offentlig upphandling.

Medverkande

Kursledare är samtliga från SKR:s avdelning för juridik.

 • Hampus Allerstrand, förbundsjurist
 • Helena Henriksson, förbundsjurist
 • Maria Larsson, ekonom, upphandlingsexpert
 • Magnus Ljung, förbundsjurist.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Magnus Ljung, förbundsjurist

Helena Henriksson, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR