OBS! Evenemanget är avslutat!17 januari 2023 kl. 10.00-11.30

Utjämningsutredningen, seminarium 2: Riktade statsbidrag

Den tidigare regeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning för att se över samtliga delar av utjämningssystemet för kommuner och regioner, inklusive LSS-utjämningen för kommuner. I en serie seminarier går vi igenom uppdraget för systemets olika delar.

Innehåll

Andra seminariet. Utredningen ska kartlägga omfattningen av statsbidragen, se över möjligheten att inlemma dem i utjämningssystemet samt lämna förslag på regelverk för när statsbidrag ska vara riktade och inte.

Öppen dialog med frågor och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

  • Ekonomer i kommuner och regioner som vill uppdatera sig på innehåll och status i utjämningsutredningen.

Program

10.00–10.30  Kartläggning av statsbidragen, förslag på regelverk för när de kan vara riktade med mera.

10.30–11.30  Dialog, frågor och erfarenhetsutbyte.


Medverkande

  • Åsa Högberg, ekonom
  • Måns Norberg, ekonom

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom
  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR