OBS! Evenemanget är avslutat!8 februari 2023 kl. 10.00-15.00

Vad är primärvårdens uppdrag? - så kan vi stödja det befolkningsinriktade arbetet

En workshop som utgår ifrån de nya skrivningarna i hälso- och sjukvårdslagen som pekar på att primärvården ska tillhandahålla befolkningsinriktade insatser. SKR och Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, HFS leder workshopen.

Anmäl dig

Innehåll

Hur kan primärvården ta sig an förebyggande insatser även för befolkningen och varför är det viktigt? Under 2021 och 2022 har fem regioner tillsammans med företrädare för HFS-nätverket samt SKR:s arbete med Nära vård och Strategi för hälsa haft ett erfarenhetsutbyte. Utifrån dessa erfarenheter bjuder vi in till en workshop för att tillsammans hitta vägar framåt. Workshopen har fokus på regionernas arbete, men även andra aktörer är välkomna att delta.

Målgrupp

 • Tjänstepersoner med ansvar för ledning, styrning och utveckling av primärvård.
 • Verksamhets- eller utvecklingsansvariga för länens primärvård.

Vi ser gärna att ni kommer flera från respektive län, för att skapa förutsättningar för erat fortsatta arbete.

Program

 • Kaffe och fralla finns framdukat från kl. 09:30 på våning 12.
 • Programmet startar kl.10:00 och avslutas med kaffe kl.15:00.
 • Gemensam lunch cirka kl.12:00.

Under workshopen kommer vi att lyfta:

 • Det nya i hälso- och sjukvårdslagen.
 • Hur det regionala uppdraget kan formuleras.
 • Stödstrukturer för att kunna genomföra uppdraget.
 • Samverkan med andra aktörer i närområdet.
 • Aktiviteter för att hantera primärvårdens befolkningsinriktade uppdrag.
 • Uppföljning.
 • Utmaningar och möjligheter.

Medverkande

 • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård
 • Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa
 • Ralph Harlid, nationell koordinator HFS-nätverket
 • Representanter från de regioner som har deltagit i erfarenhetsutbytet

Informationsansvarig

 • Lisbeth Löpare Johansson
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.