Publicerad 22 november 2022

CV, SKR:s ordförande

Peter Danielsson.

Peter Danielsson, ordförande

Peter Danielsson | LinkedIn

Personligt

Född 1974 i Helsingborg

Nuvarande uppdrag

Ordförande för Sverige Kommuner och Regioner (SKR) 2022 -

Styrelseledamot KPA Tjänstepension AB 2022 -

Styrelseledamot KPA Tjänstepensionsförsäkring AB 2022 -

Tidigare befattningar och uppdrag (urval)

Styrelseledamot, Skånes Kommuner 2020 - 2022

Styrelseledamot, Greater Copenhagen Committee 2015 - 2022

Styrelseledamot, Sverige Kommuner och Regioner 2015 - 2022

1:e vice partiordförande, Moderaterna 2015 - 2019

Styrelseledamot, Irena AB 2017 - 2019

Vice ordförande, Business Region Skåne AB 2015 - 2019

Ordförande, Avfall Sverige 2012 - 2015

Ordförande, Skåne Nordväst/Familjen Helsingborg 2007 - 2022

Ordförande, Helsingborgs Stads Förvaltnings AB 2007 - 2022

Styrelseledamot, Öresundskommittén 2007 - 2015

Styrelseledamot, Lunds Universitet Campus Helsingborg 2006 - 2022

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad 2006 - 2022

Styrelseledamot, Patent och registreringsverket 2004 - 2007

Riksdagsledamot, Sveriges Riksdag 2002 - 2006

1:e vice ordförande, Moderata Ungdomsförbundet 2000 - 2002

Kommunikationskonsult, Aspekta AB, 1999 - 2002

Ledarskribent, Nordvästra Skånes Tidningar 1999

Ledamot, regionfullmäktige Skåne 1998 - 2000, 2014 – 2015, 2022-

Ersättare och ledamot, kommunfullmäktige Helsingborgs stad 1994 - 2002, 2006 - 2022

Utbildning

Lunds Universitet, filosofie kandidatexamen (statsvetenskap,

nationalekonomi, företagsekonomi, juridik och psykologi) 1995 – 1999

Livgardet K1 Stockholm, gruppbefäl inom Militärpolisen 1994

Tycho Braheskolan, gymnasieskola, teknisk linje 1990 - 1993

Kurser

Arbetsrätt för chefer (motsv. 7,5 HP, Institutet för juridisk utbildning) 2020

Ledarskapsutbildning, MiL Institute 2019 - 2020

Ledarskapsutbildning, Gällöfsta Perlan 2015 - 2016, 2017

Farax 360 (personlighetsutveckling), Farax Group 2015

Styrelseutbildning (certifiering), Styrelseakademin 2012

Försvarets högre ledarskapskurs, Försvarsmakten/KBM 2010

Toppledarskapsutbildning, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2007

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR