Publicerad 20 maj 2022
Nyhet

Primärvården behöver stärkas för ökad tillgänglighet

För att öka tillgängligheten i vården krävs många olika insatser på både kort och lång sikt. SKR ser dock inte hur nya ändringar i vårdgarantin ska bidra.

Foto

Emma Spak

I dag presenterade Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården sitt slutbetänkande. För att öka tillgängligheten krävs många olika insatser på både kort och lång sikt inom såväl primärvården som den specialiserade vården.

– Att öka tillgängligheten i vården är av högsta prioritet i alla regioner. Vi delar Tillgänglighetsdelegationens bild att det krävs många olika insatser och att en nyckel handlar om att stärka primärvården. Patienterna ska vara involverade i planeringen, få kontinuerlig information från vården, bli hänvisade rätt, få hjälp med egenvård under tiden de väntar och ha möjlighet att få svar på frågor, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

En viktig utvecklingsfråga handlar om att patienter ska kunna få tillgång till all sin vårdinformation digitalt via 1177.se, det stärker kontakten med vården, skapar trygghet för patienten och bidrar till att öka både delaktigheten och tillgängligheten. Staten behöver också ta ett tydligt ansvar, bland annat genom ökade forskningsanslag kopplat till omställningen mot Nära vård. Ett viktigt område där mer forskning behövs är inom den kommunala hälso- och sjukvården. Samtidigt är det viktigt att myndigheter inte får uppdrag som kommuner och regioner redan ansvarar för.

Ändringar i vårdgarantin är inte lösningen

Delegationen föreslår flera förändringar i vårdgarantin inom både primärvården och specialiserade vården. Den nuvarande vårdgarantin infördes 2019 och SKR ser inte hur de nya förslagen ska kunna bidra till att öka tillgängligheten och jämlikheten. Alla ändringar i vårdgarantin gör det också svårare för verksamheter att kunna följa och mäta tillgängligheten över tid och därmed se vilka insatser som krävs för minska väntetiderna.

– Förslagen om förändrad vårdgaranti riskerar att göra det svårare för patienter att förstå vad som gäller. Det är svårt att förstå varför de olika garantigränserna förändras och hur de förhåller sig till den medicinska prioriteringen. Vi kan inte se hur de förändringar i vårdgarantin som föreslås kan öka tillgängligheten för någon patientgrupp, säger Emma Spak.

Under 2021 genomfördes lika många operationer som åren före pandemin, trots hård belastning på covidvården. Väntetiderna ökade ändå förra året, fler väntar på vård och de som väntar har ofta väntat längre än tidigare. Samtidigt upplever 9 av 10 invånare att de har god tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.