Publicerad 22 december 2021
Nyhet

200 miljoner för ökad digitalisering inom äldreomsorgen

Regeringen och SKR har tecknat en överenskommelse om 200 miljoner kronor för att ge kommunerna bättre förutsättningar att utveckla äldreomsorgen med digitalisering under 2022.

Lena Hallengren och Anders Knape.

Lena Hallengren och Anders Knape.

Svensk äldreomsorg ska stärkas och utvecklas, bland annat genom att ta tillvara den stora potentialen i att använda så kallad välfärdsteknik och utrustning för digitala arbetssätt.

– För tredje året i rad stärker vi kommunernas arbete med digitalisering i äldreomsorgen. Välfärdsteknik kan bidra till ökad trygghet och tillgänglighet. Dessutom kan en ökad digitalisering göra att våra gemensamma resurser används på ett smartare sätt, säger socialminister Lena Hallengren.

– Det finns ett stort intresse bland kommunerna att öka användningen av välfärdsteknik och att ta del av digitaliseringens möjligheter. För att uppnå goda resultat så behövs samverkan mellan staten och kommunerna i form av stimulansmedel och stöd, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Av de 200 miljoner kronorna går 182,1 miljoner kronor till samtliga kommuner med ett minimibelopp om 250 000 kronor. Resterande 17,9 miljoner går till SKR för en stödfunktion för kommunernas digitalisering i äldreomsorgen. 15 miljoner kronor fördelas på de tio modellkommunerna inom ramen för överenskommelsen.

Medlen kommer att kunna användas till att stödja kommunerna både ekonomiskt och i frågor som exempelvis förändringsledning, upphandling och informationssäkerhet. I överenskommelsen framgår att digitaliseringen bör genomföras på ett sätt som säkerställer användarvänlighet och trygghet för både de äldre och för personalen.

Regeringen och SKR kom i februari 2020 överens om en treårig satsning för att stärka äldreomsorgen fram till år 2022.

Läs vidare

Sakkunnig

Eva Sahlén
Samordnare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR