Publicerad 24 maj 2022
Nyhet

60 punkter för ett hållbart mottagande

Det återstår fortfarande flera viktiga beslut och förtydliganden från regeringen för att kommunerna fullt ut ska kunna bidra till ett bra och hållbart mottagande av flyktingar från Ukraina.

Roy Melchert.

Roy Melchert.

Det nya regelverket som innebär att kommunerna ska bistå med mer långsiktiga boenden till flyktingar från Ukraina ska enligt regeringens kommande förslag till riksdagen träda i kraft den 1 juli. Kommunerna har lyft många frågor om det nya uppdraget och SKR har till regeringen framfört vilka åtgärder som behövs för att uppdraget ska kunna uppfyllas.

– Vi fortsätter bevaka frågorna och för dialog med regeringen och myndigheterna om det som behöver komma på plats. För kommunerna är det viktigt med snabba besked och bra förutsättningar. Det återstår knappt sex veckor innan det nya regelverket ska träda i kraft, säger Roy Melchert, sektionschef på SKR.

SKR har sammanställt behov av förtydliganden och åtgärder för ett hållbart mottagande i en lista med 60 punkter. Samtliga punkter har lyfts tidigare med regeringen i ett yttrande och två hemställan. Punkterna berör dels statlig ersättning till kommuner för boendeuppdraget och andra insatser, och dels mer praktiska frågor som ansvarsfördelning, principer för anvisning och fördelning mellan kommuner.

– Det viktigaste för att få till ett bra mottagande och underlätta för kommunernas planering är en konstruktiv och löpande dialog med Migrationsverket. Vi ser dock ett behov av förtydliganden i vissa frågor från regeringens håll. Det finns också behov av flexibilitet i vissa frågor. Boendelösningar och anvisningstakten behöver kunna se olika ut, säger Roy Melchert.

Läs vidare

Sakkunnig

Roy Melchert
Chef för arbetsmarknadssektionen

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.