Publicerad 26 mars 2021
Nyhet

85 procent av planerade operationer genomfördes 2020

Trots att fler patienter med covid varit inlagda på sjukhus under andra pandemivågen än under den första vågen har övrig vård kunnat upprätthållas i större utsträckning.

I dag publicerar SKR en rapport om pandemin och hälso- och sjukvården 2020. Rapporten jämför bland annat den första pandemivågen med den andra pandemivågen samt helåret 2020 med föregående år.

Under den andra pandemivågen (oktober-december) fick fler patienter med covid läggas in på sjukhus än under den första (mars-juni). Den högsta noteringen av antalet inlagda covid-patienter var i slutet av 2020, vecka 52, då nästan 2 300 covid-patienter skrevs in. Antalet dagar som patienter med covid behövt slutenvård har dock minskat under den andra vågen liksom andelen patienter som behövt intensivvård. Andelen patienter som avlidit i covid-19 har också minskat.

– Vården har lärt sig mycket om covid-19 det senaste året. En viktig anledning till att patienter som insjuknat har kunnat tillfriskna fortare under andra vågen och i mindre uträckning behövt intensivvård är troligtvis att vården och behandlingarna kunnat utvecklas och bli bättre men beror också på bättre tillgång till läkemedel och utrustning, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Trots att fler patienter behövt covid-vård under den andra vågen har övrig vård kunnat upprätthållas i högre utsträckning än under den första pandemivågen. Under den första vågen, under mars till juni, minskade antalet planerade operationer och behandlingar med 35 procent jämfört med samma period 2019. Under den andra vågen, under oktober till december, var motsvarande siffra 7 procent. Sett över helåret 2020 genomfördes närmare 85 procent av alla operationer och behandlingar jämfört med 2019.

– Det är positivt att en så pass stor del av den planerade vården kunnat upprätthållas trots den stora belastningen på covid-vården under andra vågen. En anledning är troligtvis att beredskapen för den akuta vården kunnat anpassas bättre då kunskapen om sjukdomen och smittspridningen varit högre, säger Fredrik Lennartsson.

Läs vidare

Sakkunnig

Sofia Tullberg
Chef för sektionen data och analys

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.