Publicerad 8 juni 2021
Nyhet

Agenda 2030 får allt större genomslag lokalt

FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, får ett allt större genomslag i svenska kommuner och regioner. Det skriver SKR i en rapportering till FN:s uppföljning av målen.

Anders Knape.

Anders Knape.

Uppföljningen sker vid FN:s årliga toppmöte, High level political forum, i juli.

– Kommuner och regioner är centrala aktörer i förverkligandet av de globala målen. Flera av grunduppdragen, såsom att ge utbildning, hälso- och sjukvård och att planera bygget av våra fysiska miljöer, är direkt kopplade till målen om ett mer socialt, ekonomiskt och miljömässigt samhälle. Det hållbara Sverige skapas lokalt, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Utvecklingen går snabbt framåt

Arbetet med de globala hållbarhetsmålen är omfattande i kommuner och regioner, visar studier som presenteras i den rapport som SKR låtit göra.

– Kompetensen kring hållbarhetsfrågor blir allt högre. Flera kommuner och regioner tar stora kliv i arbetet med att ställa om sina mål och arbetsprocesser. Utvecklingen går snabbt framåt. Det är positivt att en del kommuner och regioner kan gå före och visa vägen för andra, såväl i Sverige som internationellt, säger Anders Knape.

Temat för årets rapportering till FN är hållbar återhämtning efter coronapandemin.

– Pandemin har belyst flera samhällsutmaningar i Sverige och andra länder, inte minst när det gäller att åstadkomma en jämlik hälsa i befolkningen, säger Anders Knape.

Kommunala självstyret skapar möjligheter

Kommuner och regioner får en viktig roll i återhämtningen efter pandemin.

– Det kommunala självstyret gör det möjligt att anpassa insatser till lokala förutsättningar och utmaningar. Samtidigt krävs det samverkan inom sektorn och med andra aktörer. Regeringens har här ett viktigt uppdrag att ge kommuner och regioner goda och likvärdiga förutsättningar när det gäller exempelvis ekonomi, personalförsörjning och digitalisering, säger Anders Knape.

SKR har utbildningar och vägledningar

I rapporten presenteras också stöd och initiativ från SKR som kan underlätta arbetet med Agenda 2030. SKR är bland annat en part i Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner, ett kommunikations- och utbildningsprojekt med stöd av Sida, där över hälften av kommunerna och regionerna nu deltar för att få utbildning i hållbarhetsmålen.

Ett annat exempel är att SKR har tagit fram ett stödmaterial och en utbildning för hur kommun- och regionledningar aktivt kan styra och leda sina organisationer med hjälp av Agenda 2030.

Seminarium den 22 juni: ”Det hållbara Sverige skapas lokalt”

Den 22 juni bjuder SKR in till ett seminarium om de frivilliga granskningarna till FN. Medverkar gör representanter från SKR, Malmö, Uppsala, Stockholm och Helsingborg, som alla skickat in frivilliga lokala granskningar av genomförandet av Agenda 2030.

Kalendarium: Det hållbara Sverige skapas lokalt

Läs vidare

Sakkunnig

Namn: Anna Eklöf
Titel: Handläggare

Namn: Niklas Hellbom
Titel: Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR