Publicerad 6 maj 2021
Nyhet

Allvarligt läge i covidvården

Hälso- och sjukvården i alla regioner är i ett mycket allvarligt läge när intensivvårdsplatser och övriga vårdplatser fylls upp av svårt sjuka covidpatienter.

– Enligt regionerna är bemanningsläget tuffare än någonsin under pandemin. Om smittspridningen fortsätter och fler behöver sjukhusvård, ökar pressen på vårdens medarbetare ytterligare. Det är ett läge vi verkligen vill undvika. Det medarbetarna nu behöver är en välbehövlig återhämtning, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

För några veckor sedan togs ännu ett beslut om ett krislägesavtal, det andra i år för Region Kalmar län. Ytterligare sex regioner har just nu ett aktiverat krislägesavtal, och under pandemin har avtalet använts i totalt tio regioner.

– Det är inte ett lättvindigt beslut för arbetsgivarna att ytterligare öka belastningen på vårdens medarbetare, som redan arbetar under stark press. Men läget i vården har varit och är så pass allvarligt att regionerna har tvingats begära aktivering av krislägesavtalet vid flertalet tillfällen, säger Jeanette Hedberg.

Dessvärre är smittspridningen i många regioner på en hög nivå och många covidpatienter vårdas på sjukhus och i intensivvården.

– Hälso- och sjukvården har en fantastisk förmåga att snabbt kunna ställa om och prioritera utefter de behov som uppstår, men en långvarig belastning har också ett pris. Hög belastning påverkar patienter som är i behov av vård som inte är akut, men det kan också påverka den akuta vården om en oförutsedd händelse eller större olycka inträffar, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Vaccineringen pågår för fullt i regionerna, drygt 2,7 miljoner personer har vaccinerats hittills och det är en viktig parameter för att minska insjuknandet i covid-19 och trycket på vården. Men smittspridningen är fortfarande alldeles för stor och den utvecklingen måste alla hjälpa till att vända.

– Det gör vi bäst genom att följa de rekommendationer som finns och att vaccinera sig när det blir dags. Det är endast så vi kan minska belastningen i hälso-och sjukvården och därmed hjälpa vårdens medarbetare, säger Emma Spak.

Fakta

Ett krislägesavtal innebär att regionen har uttömt alla möjligheter att kunna ha den bemanning som behövs för att kunna ge vård till svårt sjuka patienter. Avtalet ger möjlighet för arbetsgivaren att låta vårdpersonalen bland annat arbeta längre pass eller fler pass mot en höjd ersättning.

Läs vidare

Sakkunnig

Jeanette Hedberg
Biträdande förhandlingschef

Emma Spak
Hälso- och sjukvårdschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR