Publicerad 3 juni 2022
Nyhet

Anders Knape lämnar sina uppdrag i SKR

Sveriges Kommuner och Regioners styrelseordförande, Anders Knape, har på egen begäran valt att lämna sina uppdrag inom förbundet. En ny ordförande kommer att utses av SKR:s styrelse.

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR