Publicerad 14 mars 2022

Ansvaret måste hänga ihop i utbildningssystemet

Det är bra att utredningen om ett förstatligande av skolan får ett utökat uppdrag. SKR ser dock stora risker att beslutsfattandet kommer längre ifrån medborgarna.

Mats Gerdau.

Mats Gerdau.

− Det är viktigt att hålla ihop utbildningsystemet därför är det bra att utredningen nu inkluderar komvux och ska beakta konsekvenserna för förskolan. Samtidigt kvarstår SKR:s oro för kommunernas roll och att den lokala demokratin försvagas, säger Mats Gerdau, ordförande i SKR:s utbildningsberedning.

SKR har tidigare i en skrivelse till regeringen och riksdagen angivit de frågeställningar som behöver belysas när man talar om ett förstatligande. De är lika aktuella nu som när utredningen tillsattes, även för förslag om ökad statlig styrning som inte innebär att staten övertar huvudmannaskapet.

De områden som SKR lyfte fram var: ekonomiska resurser, lärarnas situation, att hålla ihop utbildningssystemet samt kommunernas roll.

− I Sverige har 50 procent av alla skolor färre än 200 elever, en fjärdedel har färre än 100 elever. Alla förändringar som görs på skolans område måste syfta till att skolor över hela landet får högre kvalitet och ökad likvärdighet. Det är viktigt att ha med sig i utredningens fortsatta arbete, säger Mats Gerdau.

Fakta

Utredningen om ett statligt huvudmannaskap för skolan får fler uppdrag. Regeringen vill nu att utredningen även ska undersöka hur statens ansvar för skolväsendet kan stärkas i andra former än genom ett förstatligande och hur statens ansvar för komvux kan stärkas.

Utredningstiden förlängs till den 21 oktober 2022. Källa: regeringen.se

Läs vidare

Sakkunnig

Bodil Båvner
Utredare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR