Publicerad 3 maj 2022
Nyhet

Årets vinnare på Kvalitetsmässan 2022

Nacka kommun, Sundsvalls kommun, Ortopedkliniken i Oskarshamn och Boneprox har samtliga tilldelats prestigefyllda utmärkelser på årets upplaga av Kvalitetsmässan.

Foto

Sveriges Kvalitetskommun 2021

De fyra vinnarna har offentliggjorts, under den pågående Kvalitetsmässan i Göteborg, för att under året utmärkt sig inom allt från innovativa lösningar till framgångsrika utvecklingsprojekt i kommuner och regioner.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med en rad andra aktörer ingått i juryn för de olika utmärkelserna.

Nacka kommun tilldelades utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2021 och är därmed den kommun som under året har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande. Utmärkelsen fick Nacka för att ha levererat välfärdstjänster av hög kvalitet och gett medborgarna möjlighet att påverka tjänsterna och kommunens utveckling.

Sundsvalls kommun tilldelades utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun 2021 för ett moget, metodiskt och inspirerande arbete med digitalisering för välfärdens förnyelse. Sundsvall är därmed den kommun som under året har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet.

Ortopedkliniken i Oskarshamn i Region Kalmar län tog emot GötaPriset 2021, som delas ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter. Genom pilotprojekt Digital ortopedkonsult har man i Oskarshamn kunnat lösa det mesta direkt, utan att patienten ens behöver lämna vårdcentralen och invänta specialistbesök.

Slutligen tog Boneprox emot SveaPriset, för en lösning som kopplar ihop tandvården med sjukvården. Genom AI-analys av tandröntgenbilder kan Boneprox identifiera riskpatienter för systemsjukdomar som benskörhet i ett tidigt skede och på så sätt förebygga framtida frakturer.

Kontakt för utmärkelser: Henrik Edman, Kvalitetsmässan, 031-708 80 65

Läs vidare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR