Publicerad 29 april 2021
Nyhet

Återhämtningen lyfter skatteunderlaget

2021 innebär en tydlig förstärkning av både den svenska konjunkturen och det kommunala skatteunderlaget, visar SKR:s skatteunderlagsprognos. Utvecklingen väntas fortsätta även 2022.

Foto

Annika Wallenskog

Idag släpper Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en ny skatteunderlagsprognos. Jämfört med tidigare prognoser är bedömningen en något starkare konjunkturuppgång under 2021 och 2022 och att det kommunala skatteunderlaget växer något snabbare, då antalet arbetade timmar väntas öka snabbare.

− Världen över strävar man politiskt med att i pandemins spår få en snabb ekonomisk återhämtning. Utvecklingen i såväl Sverige som globalt omges dock av många osäkerhetsfaktorer. Nuvarande prognos baseras på minskad smittspridning, att vaccinationerna fortgår och restriktioner mildras, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Inhemska efterfrågan förväntas ta fart

Sverige förväntas lämna den djupa lågkonjunkturen under 2020 bakom sig, vilket kommer att gynna utvecklingen av BNP, löneinkomsterna och det kommunala skatteunderlaget. Skatteunderlaget ökade med enbart 2,2 procent förra året, vilket är den lägsta tillväxten på tio år. För 2021 beräknar SKR att skatteunderlagstillväxten ökar till 3,2 procent. Även 2022 väntas hög tillväxt för BNP och sysselsättning, samt fortsatt stigande skatteunderlagstillväxt.

− Vår bedömning bygger främst på att den inhemska efterfrågan ska ta rejäl fart efter sommaren, när smittspridningen förutsätts vara lägre och alltfler restriktioner antas vara på väg att lyftas. Det handlar alltså om att balansera möjligheterna till ett än snabbare lyft för konjunkturen mot risken för bakslag och en mer segdragen återhämtning, säger Annika Wallenskog.

Ekonomirapporten presenteras 11 maj och belyser regionernas och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt en fördjupning av den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Fakta

SKR:s skatteunderlagsprognos i april är baserad på SCB:s befolkningsprognos från 2020.

SKR gör prognoser på skatteunderlagets utveckling fem gånger om året: februari, april, augusti, oktober samt december. Nästa prognos kommer 26 augusti.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR