Publicerad 25 mars 2021
Nyhet

Automatiserat beslutsfattande behövs i välfärden

SKR välkomnar förslaget som öppnar upp för automatiserat beslutsfattande i kommuner och regioner, i det nu överlämnade betänkandet till regeringen.

I dag lämnade utredningen ”En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner” över sitt betänkande till regeringen. Utredningen har bland annat sett över hur ett automatiserat beslutsfattande kan införas i kommuner och regioner, något som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sedan länge har efterfrågat.

– Vi ser att kommuner och regioner behöver samma juridiska möjligheter att automatisera beslut, som de statliga myndigheter redan har haft sedan 2018. Behovet av att minska administrationen i kommuners och regioners verksamhet är stort. Genom automatisering kan medarbetarna ägna sig åt mer kvalificerade och värdeskapande uppgifter, säger Patrik Sundström, digitalchef på SKR.

SKR konstaterar att utredningens förslag om automatiserade beslut går så långt som det är möjligt inom ramen för gällande EU-lagstiftning. Automatiserade beslut kan inte användas för ärenden som överklagas genom laglighetsprövning, inte går att överklaga eller handlar om upphandling.

Minskade kostnader och kortare väntetider

När riksrevisionen granskade automatiserat beslutsfattande i den statliga förvaltningen konstaterades att det har lett till en ökad effektivitet. Myndigheternas kostnader för beslutsprocesserna minskade och väntetiderna för enskilda blev kortare. Även rättssäkerheten förbättrades, i form av ökad likabehandling och förutsägbarhet.

– Att automatisera ärendehanteringen kan betraktas som en lågt hängande frukt för att uppnå en smartare välfärd genom digitalisering. Samtidigt krävs en hel del förberedelser i förändringsarbetet, säger Patrik Sundström.

Utöver automatiserad beslutsfattande innehåller betänkandet förslag om bland annat ny lag om proportionellt valsätt, anpassning av jävsreglerna i kommunallagen och nya regler om vissa beslut som idag inte vinner laga kraft.

Läs vidare

Sakkunnig

Patrik Sundström
Digitalchef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR