Publicerad 23 maj 2022
Nyhet

Avgiftsfritt vaccin till alla vuxna rekommenderas

SKR:s styrelse har beslutat att rekommendera regionerna att erbjuda vissa vacciner avgiftsfritt för alla vuxna, skyddsökande enligt massflyktsdirektivet och asylsökande oavsett ålder.

Foto

Marie Morell

Som en konsekvens av Rysslands invasion flyr delar av civilbefolkningen i Ukraina för att söka skydd i andra länder, däribland Sverige. Folkhälsomyndigheten har publicerat en genomgång av de smittskyddsinsatser som myndigheten bedömer nödvändiga för personer från Ukraina som söker skydd i Sverige.

SKR:s styrelse har därför beslutat att i en skrivelse rekommendera regionerna att erbjuda vissa vacciner kostnadsfritt för alla vuxna oavsett ålder som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd, även skyddsbehövande och asylsökande. De sjukdomar som omfattas är mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta. För barn är vaccinationer redan avgiftsfria.

– Vaccin är ett viktigt verktyg i kampen mot utbrott av smittsamma sjukdomar. En effektiv vaccinering kan minska lidandet och rädda liv. Vi rekommenderar därför nu regionerna att erbjuda kostnadsfria vaccinationer mot mässling, röda hund, stelkramp, difteri , polio och kikhosta så att ingen oavsett ålder eller av ekonomiska skäl avstår från att vaccinera sig, säger Marie Morell, Sjukvårdsdelegationens ordförande på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Läs vidare

Sakkunnig

Susanna Eklund
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR