Publicerad 16 december 2021
Nyhet

Avskaffat hemutrustningslån ökar kommuners kostnader

Riksdagens beslut om att avskaffa hemutrustningslånet till nyanlända innebär övervältringar av kostnader från staten till kommunerna. Regering och riksdag behöver kompensera kommunerna.

Anders Knape.

Anders Knape.

Från och med sen 1 januari 2022 avskaffas möjligheten för nyanlända att låna pengar för att köpa möbler och annan hemutrustning via Centrala studiestödsnämnden. Nyanlända som inte kan lösa behovet av hemutrustning på annat sätt kommer därmed att hänvisas till kommunens socialtjänst.

Socialnämnden ska då pröva rätten till bistånd och i varje ärende krävs en individuell behovsprövning. SKR bedömer att många nyanlända kommer att kunna beviljas bistånd till hemutrustning eftersom de har en begränsad ekonomi genom etableringsersättningen och kan ha behov av hemutrustning direkt efter anvisning till kommunen.

− Kommuner gör stora insatser för att med kort varsel ta emot och erbjuda ett boende till nyanlända som är uttagna på den svenska flyktingkvoten. Det är uppenbart att många saknar viss grundläggande hemutrustning vid ankomst till Sverige, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Alla kommuner är genom bosättningslagen skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning från Migrationsverket. Statens ersättning till kommuner och regioner för deras insatser i mottagandet regleras i en förordning.

− Staten har det övergripande och ekonomiska ansvaret för flyktingmottagandet och när man går från statligt lån för hemutrustning till kommunalt bidrag måste kommunernas ökade kostnader för administration och bistånd kompenseras, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

I och med att mottagandet varierar över tid, och dessutom, mellan kommunerna föreslår SKR i en skrivelse att kompensation bör regleras som en höjning av schablonersättningen för flyktingmottagandet. Eftersom schablonersättningen utgår för samtliga mottagna, barn som vuxna, kommer ersättningens träffsäkerhet mot kostnaderna att bli relativt god.

Fakta

Alla kommuner är genom bosättningslagen skyldiga att ta emot vissa nyanlända för
bosättning. År 2022 beräknas 7 500 nyanlända tas emot i kommunerna efter anvisning
enligt bosättningslagen, varav 2 500 efter utskrivning från Migrationsverkets
asylboende i samband med uppehållstillstånd och 5 000 direkt vid inresa till Sverige
efter uttagning på den svenska flyktingkvoten.

Läs vidare

Sakkunnig

Roy Melchert
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR