Publicerad 13 januari 2021
Nyhet

Behov av tydliga besked om vaccinförsäkring

Modernas vaccin, som i dagarna levereras till Sverige, är inte en del av ett svenskt system för läkemedelsförsäkring. SKR uppmanar regeringen att skyndsamt åtgärda det.

De allra flesta läkemedel som ges i Sverige omfattas av det svenska systemet för Läkemedelsförsäkring. Det vaccin som nu läkemedelsföretaget Moderna levererar till Sverige omfattas inte av någon försäkringslösning. Det betyder att det inte finns en lösning som kan garantera att individer som drabbas av små eller större biverkningar av Modernas vaccin kan få ekonomisk ersättning.

Innan regionerna kan börja använda Modernas vaccin mot covid-19 måste regeringen säkerställa att det i praktiken omfattas av en försäkringslösning i likhet med vad som gäller för övriga vaccin. Det innebär att individer behöver ha en tydlig väg och veta vart man ska vända sig med sina frågor och ärenden, att det ska finnas en instans som kan bedöma skadan samt att regeringen ersätter de kostnader som uppstår.

Regeringen lovade redan före årsskiftet att staten ska ta ansvaret för ersättning vid eventuella skador som uppstår vid vaccination mot covid-19. SKR för nu en diskussion med regeringen om hur detta skyndsamt kan säkerställas.

– Innan regionerna påbörjar vaccinering med Modernas vaccin måste alla invånare vara trygga med att de kan få hjälp och ersättning i samband med eventuella biverkningar och skador som kan uppstå. Det ansvaret vilar på regeringen och vi behöver tydliga besked nu, säger Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef, hälso- och sjukvård

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR