Publicerad 1 februari 2022
Nyhet

Beklagligt att flygplatser exkluderas från statligt stöd

SKR välkomnar regeringens förslag om 100 miljoner kronor i pandemistöd till kommuner för driften av regionala flygplatser, men anser det beklagligt att många flygplatser exkluderas.

Anders Knape

Anders Knape

Regeringen har föreslagit 100 miljoner kronor för tillfälligt ökat driftstöd till kommuner för driften av regionala flygplatser. Förlaget innebär dock att ett tiotal regionala flygplatser lämnas helt utan extra stöd, trots att de befinner sig i en svår ekonomisk situation och riskerar att läggas ned. Flera av flygplatserna som nu blir utan extra stöd har tagit ett mycket stort ansvar under pandemin.

− Trots att flygplatserna inte erhållit full kostnadstäckning har de tecknat avtal som temporär beredskapsflygplats för att se till Sverige ska kunna upprätthålla det samhällsviktiga flyget. Nu får de inte heller ta del av dessa extra medel, utan lämnas helt utan, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Utifrån att pandemin drabbat samtliga flygplatser anser SKR att samtliga också bör få ta del av ett extra ekonomiskt stöd, särskilt då staten betecknar flera av flygplatserna som blir utan som samhällsviktiga.

SKR anser även att regeringen snarast bör återuppta den tidigare flygplatsöversynen som aldrig avslutades. Det svenska systemet kring flyginfrastrukturen behöver ses över i sin helhet, och det samhällsviktiga flyget och totalförsvarets behov behöver tydliggöras och inkluderas bättre.

− I ett avlångt land som Sverige har flyget en viktig roll i transportsystemet. Det gäller både utifrån hela landets tillgänglighet, men även sett till samhällsviktiga transporter för ambulansflyg och brandflyg, polis, kustbevakning och inte minst försvaret, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Ulrika Appelberg
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR