Publicerad 10 september 2021
Nyhet

Besked i rätt riktning om arbetsmarknadspolitiken

I dag presenterades departementsskrivelsen om Arbetsförmedlingens fortsatta reformering. Fler frågor behöver besvaras i vårens proposition innan SKR kan ta ställning till helhetslösningen.

Anders Knape

Anders Knape

− Det är positivt att regeringen öppnar för överenskommelselösningar, precis som SKR under lång tid förordat. Flera kommuner är redo att pröva överenskommelselösningar. Nu är det dags för verkstad, så att kommunerna tillsammans med Arbetsförmedlingen och de fristående aktörerna kan ge stöd och hjälp till arbetssökande och till arbetsgivare som behöver anställa, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Regeringen ger i dag tydliga besked om likvärdig tillgång på service och insatser över hela landet. SKR har under lång tid efterlyst att den lokala närvaron över landet ska öka. På så sätt kan alla som kan jobba ha möjlighet att få ett arbete.

SKR:s styrelse kommer att ta ställning till departementsskrivelsen och dess innehåll under hösten 2021. I samband med detta kommer SKR också att lyfta de delar som inte belyses i skrivelsen för att visa på hur ett helhetssystem som möter de arbetssökandes och arbetsgivarnas behov kan se ut.

− Våra medlemmar behöver få ytterligare information och ytterligare analys av upplägg och förutsättningar och vi ser fram emot en dialog under utformandet av propositionen, säger Anders Knape avslutningsvis.

Läs vidare

Sakkunnig

Åsa Karlsson
Utredare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR