Publicerad 28 mars 2022
Nyhet

Bra besked om kommuners roll i arbetsmarknadspolitiken

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att kommunerna ska kunna få ersättning för att utföra arbetsmarknadspolitiska insatser. Det är ett viktigt besked, med fler behövs från regeringen.

Roy Melchert.

Roy Melchert.

Det handlar främst om vad det är för åtgärder som kommunerna ska kunna göra och hur ersättningen ska se ut. För kommunerna är det viktigt att individer som står långt från arbetsmarknaden, ofta med ekonomiskt bistånd, får de insatser de behöver från både kommunen och från Arbetsförmedlingen eller dess leverantörer.

– De fristående aktörerna har sin roll att spela och vi kan komplettera varandra snarare än att konkurrera. Att de arbetssökande får rätt och relevant stöd är det vi ska ha fokus på, säger Roy Melchert, chef för arbetsmarknadssektionen på Sveriges kommuner och Regioner (SKR).

SKR har framfört till regeringen att det finns behov av överenskommelselösningar för att få hållbara och långsiktiga vägar till arbete för de som har behov av stöd och flera parallella insatser.

– Mycket av styrningen av arbetsmarknadspolitiken regleras via förordning och budget där regeringen förfogar över de verktygen. SKR ser att besked och tydlig styrning behöver komma på plats så att vi kan komma vidare i processen, säger Roy Melchert.

Läs vidare

Sakkunnig

Roy Melchert
Chef för arbetsmarknadssektionen

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR