Publicerad 22 april 2022
Nyhet

Bra med nationell biblioteksstrategi på plats

SKR ser positivt på att en nationell biblioteksstrategi slutligen har presenterats av regeringen och ser fram emot att få vara en part i arbetet med olika delar av strategin.

Michaela Stenman

Michaela Stenman

I dag presenterade kulturminister Jeanette Gustafsdotter den länge efterlängtade nationella biblioteksstrategin som ska stödja och stärka bibliotekens verksamhet.

– SKR tycker det är bra att strategin slutligen presenterats. Det har gått tre år sedan Kungliga biblioteket (KB) lämnade över sitt förslag till regeringen. Nu ser vi fram emot att få vara en del i arbetet med frågor som på olika sätt rör våra medlemmar, säger Michaela Stenman, chef för sektionen Lokal och regional utveckling på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Tack vare täta kontakter med kultur- och bibliotekschefer i kommuner och regioner har SKR flera kunskaper att förmedla vidare till de myndigheter som har fått uppdrag från regeringen. Bland annat uppdraget att Kulturrådet ska identifiera möjliga former för statens stöd till folkbiblioteksverksamheten och Kungliga bibliotekets uppdrag om att ta fram förslag på former för en stärkt samverkan mellan olika nivåer och aktörer inom det allmänna biblioteksväsendet.

I strategin skriver regeringen även att den under 2022 tänker ta initiativ till samtal med berörda parter i frågan om folkbibliotekens e-bokutlåning. Här är det viktigt att SKR och inte minst Adda är med, eftersom de senare har en pågående process med upphandling av ett nytt ramavtal för e-litteratur.

Läs vidare

Sakkunnig

Erik Peurell
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR