Publicerad 12 mars 2022
Nyhet

Bra med tydliga parkeringsregler för elsparkcyklar

SKR ser positivt på förslaget om förbud mot att parkera elsparkcyklar på gång- eller cykelbana.

Anders Knape

Anders Knape

Det finns ett stort behov hos kommunerna att kunna reglera elsparkcyklar utan att det omfattar och påverkar cykel. Därför vill Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att elsparkcyklar definieras som ett eget fordonsslag. I dag saknar kommunerna möjlighet att reglera för elsparkcyklar utan att man också reglerar för cykel.

– En egen fordonsdefinition är det enskilt viktigaste för att kommunerna ska kunna hantera dagens problematik. Med en ny fordonsdefinition kan kommunerna exempelvis besluta på vilka platser och under vilka tider på dygnet och med vilken hastighet elsparkcyklar får köras. Om man får möjligheten att ta de här besluten ökar trafiksäkerheten och tryggheten för alla trafikanter, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

I regeringens förslag får kommunerna ökad möjlighet att flytta elsparkcyklar som står uppställda på gång- eller cykelbana. Elsparkcyklar får därmed endast parkeras på särskilda uppställningsplatser. Förslaget innebär förbättrade möjligheter för kommunerna att skapa ordning och reda i gatumiljön.

Läs vidare

Sakkunnig

Prem Huq
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR