Publicerad 8 april 2022
Nyhet

Bra mottagande kräver tydliga förutsättningar

Idag har regeringen presenterat ett lagförslag som innebär ett förtydligat uppdrag för kommunerna gällande flyktingmottagande. SKR kommer nu att granska förslaget tillsammans med kommunerna.

Roy Melchert.

Roy Melchert.

Regeringen har idag remitterat ett lagförslag om att kommunerna får en utökad roll i flyktingmottagandet. Förslaget innebär att kommunerna, efter anvisning från Migrationsverket, ska bistå staten med boenden för personer som omfattas av massflyktingsdirektivet. Flyktingmottagandet är ett statligt ansvar och med dagens förslag vill staten ge kommunerna ett uppdrag inom det statliga ansvaret.

Regeringen ska lämna föreskrifter i en rad frågor som blir avgörande för genomförandet. Det gäller ansvarsfördelning, uppdragets omfattning och tidsramar, samt hur kommunerna ska ersättas för det nya uppdraget.

– Vi har fört fram till regeringen vilka behov kommuner och regioner har. Dagens besked är ett steg på vägen. Nu behöver vi granska förslaget och förutsätter en fortsatt dialog med regeringen om kompletterande föreskrifter, säger Roy Melchert, sektionschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Behov av nära dialog under mellanperioden

Regeringen gav i förra veckan Migrationsverket uppdrag att i nära dialog med länsstyrelserna och kommuner anskaffa boenden utifrån principen om jämn fördelning. Myndigheten ska så långt det är möjligt planera och genomföra anskaffningen av boenden på ett sätt som ger kommunerna goda planeringsförutsättningar.

– För att mottagandet ska fungera långsiktigt och för att motverka en stor flyttkarusell krävs en nära dialog mellan staten och kommunerna om Migrationsverkets boendelösningar under mellanperioden. Det är avgörande för att främja övergången till ett kommande kommunalt boendeuppdrag, säger Roy Melchert.

Läs vidare

Sakkunnig

Roy Melchert
sektionschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR