Publicerad 11 april 2022
Nyhet

Bra tillskott till kommunernas satsningar på sommarjobb

SKR välkomnar bidraget till kommunerna som stärker möjligheten att skapa sommarjobb för ungdomar, men efterlyser en mer långsiktig satsning från staten på feriejobb.

Foto

Regeringen har beslutat att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela upp till 100 miljoner kronor i bidrag till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar och sommarjobb. Arbetsförmedlingen ska, enligt uppdraget, fördela medlen till kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar.

– Regeringens besked är bra och ger ett tillskott till de stora satsningar som kommunerna redan gör för att ungdomar ska kunna få sommarjobb. Kommunerna vill gärna se en mer långsiktig satsning från statens sida på sysselsättning för unga under sommarloven. Nu kommer satsningen även i år sent, när kommunerna redan har planerat sommarens feriejobb. Vi vill uppmana regeringen att redan i höstens budgetproposition föreslå resurser för sommaren 2023. Det skulle ge kommunerna rimliga planeringsförutsättningar och fler unga kan också då få ett sommarjobb, säger Roy Melchert, chef för arbetsmarknadssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Under 2021 anordnade kommunerna totalt cirka 71 000 sommarjobb för unga till en kostnad på cirka 570 miljoner kronor. För 2021 fick kommunerna 180 miljoner kronor i statligt bidrag. Regeringen räknar med att årets bidrag på 100 miljoner kronor ska generera mellan 7000-10 000 jobbplatser.

– Ungdomars möjlighet till sommarjobb är en viktig fråga för kommuner och regioner. Det finns en rad intressanta och viktiga yrken för unga att få inblick i inom välfärdens verksamheter. Att få yrkeserfarenhet som ung, är en bra grund för att senare kunna etablera sig på arbetsmarknaden, säger Roy Melchert.

Fakta

Regeringens uppdrag är uppdelad i två olika satsningar: Jobb för ungdomar och sommarjobb för ungdomar. Totalt kan 100 miljoner kronor användas. Jobb för ungdomar riktar sig till ungdomar som under 2021 har avslutat, eller under 2022 kommer att avsluta gymnasieskolan samt ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Sommarjobb för ungdomar riktar sig till ungdomar som avslutat årskurs nio, ungdomar i gymnasieskolan samt ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Läs vidare

Sakkunnig

Per Överberg
Utredare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR