Publicerad 28 april 2022
Nyhet

Brev och sms kan öka valdeltagandet

Brev är den metod som kan få fler att rösta i valen. Det är en av slutsatserna i en samlad översikt över vilka satsningar som har gett effekt på valdeltagandet i europeiska länder.

Foto

Under torsdagens Demokratidagen presenteras rapporten Vikten av valdeltagande, som har tagits fram av Göteborgs universitet på uppdrag av SKR. Författarna Maria Solevid och Anna Cederholm Lager ger i rapporten en samlad översikt av den senaste internationella statsvetenskapliga forskningen, där olika typer av fältexperiment använts för att undersöka om det kan öka valdeltagandet.

Rapporten har ett särskilt fokus på Danmark, Norge, Italien, Storbritannien och Frankrike, men även USA. Även i Sverige genomförs mobiliseringskampanjer för att öka valdeltagandet, men inte utifrån gängse vetenskaplig standard vilket också gör dem svåra att utvärdera.

– Sverige har ett av världens högsta valdeltagande. Men trots det höga valdeltagandet finns det stora skillnader, såväl mellan kommuner, mellan valdistrikt i kommuner som mellan olika grupper av väljare. Rapporten har tagits fram för att kunna stödja kommuner och regioner i hur särskilda satsningar för att öka valdeltagandet kan utformas och utvärderas, säger Lena Langlet, sektionschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Brev har fått fler att rösta i Danmark och Norge

Danmark är det land i Europa, som hittills har genomfört flest satsningar för att öka valdeltagandet. Brev och sms tenderar att fungera bättre i Danmark, Norge och England. Baserat på de norska och danska studierna slår rapportens författare fast att i första hand brev och i andra hand sms verkar vara två storskaliga satsningar som kan ge störst effekt för att öka valdeltagandet även i Sverige. Det är också satsningar som bedöms ta minst resurser i anspråk.

Bland unga väljare/förstagångsväljare i Danmark och utrikes födda eller utländska medborgare i Norge har olika former av brev med information om valet och argument kring varför man ska rösta gett positiva effekter och signifikanta ökningar i valdeltagande på mellan 0,4 och 7 procentenheter.

– Även om den norska respektive danska kontexten inte är rakt översättningsbar till den svenska är slutsatsen att välutformade brev är en mobiliseringsmetod som kan användas för att öka valdeltagandet i vissa grupper. Oftast har effekten av metoden varit större i grupper med lägre sannolikhet att rösta och i flera fall åtminstone gett ett par procentenheters ökning i valdeltagande, säger Lena Langlet.

I rapporten ges även några exempel på satsningar som Göteborg, Södertälje, Borås och Uppsala genomförde under förra valet för att öka valdeltagandet. Satsningarna innehöll alla särskilda aktiviteter för att nå unga, utrikes födda eller personer med funktionsnedsättning. En framträdande metod var sociala möten genom demokratiambassadörer/informatörer, som fanns på plats i de bostadsområden satsningarna fokuserades till och medverkade på evenemang samt knackade dörr.

Läs vidare

Sakkunnig

Lena Langlet
Sektionschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR