Publicerad 7 december 2021
Nyhet

Få nya satsningar i nationell transportplan

Trafikverket har presenterat sitt förslag till nationell transportplan för åren 2022-2033. Trots en historiskt stor ekonomisk ram innehåller planen få nya satsningar.

Anders Knape

Anders Knape

Det är betydande satsningar på infrastruktur som presenteras i Trafikverkets förslag till nationell plan. Dock äts det ekonomiska utrymmet upp av kostnadsökningar och förseningar i tidigare beslutade projekt samt nya stambanor.

− Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tidigare påpekat att en så viktig investering som nya stambanor behöver hanteras utanför den nationella transportplanen. När man stoppar in nya stambanor i den nationella planen skapar det en undanträngning av andra nödvändiga åtgärder i transportsystemet, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

SKR har också påpekat att Trafikverket måste få bättre kostnadskontroll i sina investeringsåtgärder. Åtgärder i den föregående planen tas med in i den nya. I snitt kantas projekten av 40-procentiga kostnadsökningar, något som alltså måste hanteras i den nya planen.

− Konsekvensen blir att utrymme äts upp från andra viktiga satsningar i infrastrukturen, inte minst från underhåll av det befintliga transportsystemet, säger Anders Knape.

Trafikverkets förslag till nationell åtgärdsplan remitteras fram till den 28 februari. Regeringen väntas fatta beslut om nationell plan innan sommaren. SKR kommer att besvara remissen.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Ström
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR