Publicerad 29 januari 2021
Nyhet

Färre läkarintyg avlastar pressad hälso- och sjukvård

Regeringen bör tillfälligt ändra reglerna och senarelägga kravet på läkarintyg i sjukpenningärenden. Det avlastar hälso- och sjukvården som behöver lägga resurserna på att bekämpa covid-19.

– Sjukvården drar fortfarande ett mycket tungt lass under pandemin. Belastningen på primärvården har också ökat stadigt till följd av bland annat testning och vaccinationer. Alla åtgärder som kan avlasta sjukvården i denna situation behövs, säger Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR begär i en hemställan att regeringen skyndsamt ändrar i förordningen om när läkarintyg i sjukpenningärenden behöver lämnas. Ändringen innebär att den försäkrade inte ska behöva uppvisa något läkarintyg de första 21 dagarna. Det skulle leda till att färre personer behöver uppsöka sjukvården för att få ett läkarintyg, vilket minskar belastningen på hälso- och sjukvården. Det skulle också skapa tydlighet för alla parter om vad det är som gäller.

Läs vidare

Sakkunnig

Helén Lundkvist Nymansson
Chef sektionen för hälsa och jämställdhet

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR