Publicerad 5 december 2022
Nyhet

Fler kvinnor i välfärden blir chefer

Fler kvinnor blir chefer, antalet medarbetare per chef varierar med uppdraget och andelen chefer med utländsk bakgrund har ökat. Det visar SKR:s rapport Chefer i välfärden.

Bodil Umegård

Bodil Umegård

De senaste tio åren har andelen kvinnor i chefsyrken förändrats påtagligt. I kommuner var högsta cheferna år 2011 en mansdominerad grupp, med 40 procent kvinnor. År 2021 var det istället 52 procent kvinnor bland de högsta cheferna. Även vad gäller mellanchefer har utvecklingen gått mot en allt större kvinnodominans, från 57 till 64 procent kvinnor.

− Fyra av fem anställda i kommuner och regioner är kvinnor. Att andelen kvinnliga chefer nu ökat till drygt 50 procent bland de högsta cheferna är en naturlig utveckling och ett kvitto på att jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner fungerar, säger Bodil Umegård, sektionschef på arbetsgivarpolitiska avdelningen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Att välfärden kan erbjuda attraktiva villkor ger större möjligheter att rekrytera och behålla både medarbetare och chefer. År 2021 nyrekryterade kommunerna 4 100 tillsvidareanställda chefer, mer än hälften av dessa kom från den egna kommunen.

− Att en stor andel av de nyrekryterade cheferna kommer från den egna organisationen visar att det finns goda möjligheter att utvecklas och göra chefskarriär inom organisationen. Det stärker arbetsgivarvarumärket och hur attraktiv arbetsgivaren upplevs vara, säger Bodil Umegård.

Inom kommuner hade första linjens chefer i snitt ansvar för 28 medarbetare år 2021. Inom regioner är det 27 medarbetare. I verksamheterna finns också olika typer av biträdande roller för att avlasta i ledningsarbetet. Totat sett sjunker medarbetarspannet till 20 i kommunerna när annan ledningspersonal räknas med som första linjens chef, och inom regionerna sjunker det till 21.

− Chefen behöver ha ett rimligt antal medarbetare för att kunna utöva ett framgångsrikt ledarskap och ha goda arbetsförhållanden. Skillnaderna är också stora mellan olika förvaltningar, verksamheter och arbetsgivare. Utöver antalet medarbetare per chef handlar det exempelvis om vilka biträdande roller som finns till hands för att avlasta i ledningsarbetet samt andra förutsättningar, säger Bodil Umegård.

Mellanchefer i kommunerna med utländsk bakgrund ökade från 7 till 8 procent mellan 2011 och 2021. Under dessa tio år steg samtidigt andelen med utländsk bakgrund bland första linjens chefer i kommuner från 8 procent till 11 procent. Andelen chefer med utländsk bakgrund i regionerna ökade bland mellancheferna från 9 till 11 procent och bland första linjens chefer steg den från 8 till 13 procent.

Läs vidare

Sakkunnig

Benny Lindroos
Statistiker

Linda Persson Melin
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.