Publicerad 22 november 2022
Nyhet

Fler unga och fler män jobbar i välfärden

Allt fler unga, män och utrikes födda arbetar i välfärdens yrken. Att det finns en ökad potential att rekrytera bredare är en viktig del i att möta välfärdens kompetensutmaning.

Bodil Umegård

Bodil Umegård

− Att fler unga män söker sig till yrken där behoven är stora, och väntas växa framöver, är mycket positivt. Kompetensutmaningen i välfärden kräver att vi tänker nytt kring möjligheten att rekrytera bredare, säger Bodil Umegård, sektionschef på arbetsgivarpolitiska avdelningen vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kraftig ökning av antalet unga inom kommuner och regioner

Antalet unga månadsavlönade medarbetare inom kommuner och regioner har ökat kraftigt mellan 2011-2021, med drygt 50 procent i kommunerna och 58 procent i regionerna. Det är en betydligt högre ökning jämfört med samtliga månadsavlönade i kommuner och regioner som ökat med omkring 13 procent respektive 14 procent under samma period.

− Behoven av välfärdstjänster ökar i takt med den åldrande befolkningen, inte minst inom vård och omsorg. Samtidigt är det stor konkurrens om arbetskraften på hela arbetsmarknaden. Kommuner och regioner kommer att behöva både fylla på med fler medarbetare och utveckla nya sätt att jobba på, säger Bodil Umegård.

Andelen män med utländsk bakgrund i omsorgsyrken ökar

Antalet unga månadsavlönade män i kommuner har mer än fördubblats mellan 2011-2021. De unga männen har framförallt ökat i yrken som är kraftigt kvinnodominerade, som undersköterska och vårdbiträde. Idag är ungefär var tredje ung anställd i kommunerna kille. En stor andel av de unga som arbetar inom dessa yrkesgrupper utgörs idag av unga män med utländsk bakgrund.

− Det är glädjande att se att fler unga män och personer med utländsk bakgrund söker sig till välfärdsyrkena. Unga vill ha mer information om välfärdens yrken och här finns en potential för kommuner och regioner att locka till sig ännu fler genom att öka möjligheterna till kunskap om och erfarenhet av välfärdsjobben för de som ska ta sig ut på arbetsmarknaden, säger Bodil Umegård.

Ökat intresse för välfärdsyrkena efter pandemin

Intresset för att arbeta inom många välfärdsyrken har ökat sedan 2019. Undersköterska är det yrke där intresset ökat mest, från 33 procent 2019 till 48 procent 2022. Även intresset för att jobba som sjuksköterska, läkare, tandläkare, biomedicinsk analytiker och tandsköterska har ökat. Att intresset ökat syns också i att söktrycket till motsvarande utbildningar på universitet och högskola gick upp under pandemin.

− Det verkar som att pandemin bidragit till att fler unga fått upp ögonen för välfärdsjobben och möjligheten att jobba med något där man har chansen att bidra och göra skillnad på riktigt, Bodil Umegård.

Fakta

Studien bygger på SKR:s personalstatistik 2021 samt resultat från en webbenkät som genomförts av Ungdomsbarometern på uppdrag av SKR.

Antal respondenter: 1 500 personer
Målgrupp: Unga i Sverige, 16-29 år
Tidsperiod: 7 juni – 4 juli 2022
Intervjumetod: Digital enkät via e-post till slumpmässigt rekryterad panel.

Läs vidare

Sakkunnig

Johanna Öqvist
Utredare

Anna Aspeheim
Utredare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR