Publicerad 23 juni 2021
Nyhet

Fler väljer att arbeta heltid inom välfärden

Andelen heltidsanställda och heltidsarbetande i kommuner och regioner fortsätter att öka. Störst var ökningen i kommunernas vård och omsorg, enligt rapporten Personalen i välfärden.

Bodil Umegård

Bodil Umegård

2020 ökade andelen heltidsarbetande med 1,2 procentenheter i kommunerna jämfört med 2019. Ökningen var störst i kommunernas vård och omsorg: 2,8 procentenheter. 2020 arbetade 71 procent av de anställda heltid i kommunerna, jämfört med 60 procent 2009. Motsvarande siffra i regionerna är 71 procent, jämfört med 63 procent 2009.

– Att fler anställs på heltid och också arbetar heltid är en viktig pusselbit i att klara kompetensförsörjningen i välfärden de kommande åren. Det är därför mycket positivt att se att vårt och Kommunals partsgemensamma projekt Heltidsresan ger tydliga resultat, säger Bodil Umegård, sektionschef data och analys på avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Det senaste året har präglats av coronapandemin. I november 2020, då statistiken samlades in, präglades samhället i allmänhet och välfärden i synnerhet av inledningen på andra vågen. Rapporten tas fram varje år sedan 2018 och ger en övergripande bild över personalen i välfärden, men är inte en uppföljning av pandemins effekter.

– I vissa delar syns pandemins effekter i statistiken, exempelvis för gruppen 65 år och äldre där de timavlönade minskat kraftigt. Men på de flesta områden syns inga trendbrott, trots pandemi, säger Bodil Umegård.

Andelen tillsvidareanställda, tidsbegränsat anställda och timavlönade har legat på relativt stabila nivåer de senaste åren. Mellan 2019 och 2020 minskade andelen timavlönade från 13 till 12 procent, medan andelen månadsavlönade med tidsbegränsad anställning utgjorde 8 procent av samtliga anställda 2020. Andelen tillsvidareanställda ligger på drygt 80 procent.

– Antalet timavlönade är något färre i november 2020 än året innan. Timavlönade har dock varit en viktig resurs för att klara bemanningen under pandemin. Men det är tillsvidareanställda som står för 84 procent av den arbetade tiden medan timavlönade utförde 7 procent av den arbetade tiden, menar Bodil Umegård.

Fakta

Syftet med rapporten är att ge en översiktlig bild över de anställda i kommuner och regioner och visa på långsiktiga trender. Du kan exempelvis se hur många som arbetar heltid, hur många som fortsätter att arbeta efter 65 års ålder och hur många som är sjukskrivna.

I rapporten finns mer information om anställda i kommuner och regioner. Rapporten består av sex avsnitt: Allmänt om anställda, tidsbegränsade anställningar, personalrörlighet, hel- och deltid, sjukfrånvaro samt lön.

Antalet anställda fortsätter att öka i regionerna, men ökningen har avstannat i kommunerna.

I kommunerna minskade antalet anställda med omkring 4600 (-0,6 procent) jämfört med året innan. I regionerna ökade antalet anställda med cirka 3000 (+1,1 procent) jämfört med 2019.

Medelåldern för anställda har sjunkit med 1,1 år i kommuner och 1,8 år i regioner sedan 2010 och var 45,1 år i kommuner och 44,7 år i regioner 2020.

Undersköterskor och lärare är de största personalgrupperna i kommuner medan sjuksköterskor och undersköterskor är de största personalgrupperna i regioner.

Läs vidare

Sakkunnig

Sophia Olofsson
Utredare

Somia Frej
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR