Publicerad 28 januari 2022
Nyhet

Förändrade patientavgifter 2022

En region höjde vid årsskiftet avgiften för läkarbesök i den öppna specialiserade vården. Vid årsskiftet höjdes också högkostnadsskyddet i både den öppna och slutna vården.

Region Kronoberg höjde avgiften från 300 kr till 350 kr för läkarbesök i den öppna specialiserade vården.

Övriga regioner har inför 2022 inte förändrat avgifterna för läkarbesök i primärvården och för besök hos specialistläkare i den öppna vården.

Vid årsskiftet höjdes högkostnadsskyddet för öppen vård med 50 kr till 1 200 kr. Högkostnadsskyddet gäller i alla regioner och innebär att en patient under ett år som mest betalar 1 200 kr för öppen vård. I de flesta regioner betalar patienten högst 1 200 kr förutom i Region Östergötland, Region Dalarna och Region Jämtland Härjedalen där patienten betalar som mest 1 150 kr.

Högkostnadsskyddet för sluten vård höjdes vid årsskiftet med 10 kr till 110 kr per vårddag. I merparten av regionerna betalar patienten 110 kr per vårddag förutom i Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Blekinge, Västra Götalandsregionen, Region Dalarna, Region Jämtland Härjedalen och Region Gotland där patienten betalar 100 kr.

Läs vidare

Sakkunnig

Hasse Knutsson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR