Publicerad 20 juni 2022
Nyhet

Forskare analyserar självstyret i ny antologi

Befolkningsförändringar och en allt mer detaljerad och centraliserad styrning utmanar självstyret. Det framgår i SKR:s nya antologi där åtta forskare har analyserat ämnet.

Foto

Carola Gunnarsson

Under året belyser Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) den kommunala självstyrelsen ur olika perspektiv för att ge ökad kunskap om dess grund och hur principen om att kommuner och regioner sköter lokala och regionala frågor fungerar. Nu släpps forskningsantologin ”Självstyrelsen – värd att värna”, där åtta forskare fristående analyserar och diskuterar självstyret utifrån sina egenvalda utblickar, teman och perspektiv.

– Det är viktigt att bredda, fördjupa och nyansera perspektiven när självstyret diskuteras. Inte minst då det i samhällsdebatten ibland höjs röster för att begränsa det lokala och regionala handlingsutrymmet på olika sätt och i olika verksamheter, säger Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Förbättra samspelet och begränsa statlig styrning

En röd tråd i de olika analyserna är att det svenska självstyret står starkt, men är utsatt för en rad olika utmaningar. Det handlar till exempel om skillnader i befolkningens sammansättning, polarisering och en alltmer omfattande, detaljerad och komplex styrning från statens sida som begränsar kommunens handlingsutrymme.

Utifrån forskarnas resonemang och analyser lyfter SKR i slutkapitlet fram åtgärder som krävs för att stärka det lokala självstyret framöver och som också skulle bidra till en fortsatt utveckling av välfärdsverksamheterna. Det handlar bland annat om att utveckla ett mer gemensamt ansvar och samspel mellan stat, regioner och kommuner för att skapa en likvärdig välfärd. Det handlar också om att den statliga styrningen bättre behöver anpassas efter de lokala behoven, till exempel genom att rensa upp i floran av riktade statsbidrag.

– Just nu finns en tydlig utveckling mot att det lokala politiska beslutsfattandet krymper till förmån för centralisering. Det innebär också att medborgarnas möjligheter till inflytande och ansvarsutkrävande minskar, vilket vi ser är oroväckande för den lokala demokratin, säger Carola Gunnarsson.

Fakta

Skribenterna i rapporten:

 • Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare, Göteborgs universitet
 • Björn Brorström, professor emeritus, verksam vid Kommunforskning i Västsverige
 • David Karlsson, professor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
 • Anders Lidström, professor emeritus i statsvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet
 • Stig Montin, professor emeritus i offentlig förvaltning, Förvaltningshögskolan
 • Siv Sandberg, universitetslärare och forskare i offentlig förvaltning, Åbo Akademi, Åbo
 • Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap, Linköpings universitet
 • Johan Wänström, universitetslektor i statsvetenskap, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet

Läs vidare

Sakkunnig

Lena Langlet
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

 • Helene Lindstrand
  Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.