Publicerad 9 september 2021
Nyhet

Förslag för att få fler ska få jobb efter komvux

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att anvisa fler arbetslösa till studier. I en ny rapport ser SKR över hur systemet fungerar och kommer med förslag på åtgärder för att fler ska få jobb.

Monica Sonde.

Monica Sonde.

Rapporten bygger på nulägesbeskrivningar från SKRs nätverk inom arbetsmarknadsområdet, enkätsvar från kommunerna samt en studie byggd på intervjuer med olika aktörer med insyn i hur anvisningen fungerar i praktiken.

– Regeringens satsningar på mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken är i grunden bra. Men för att intentionerna ska kunna realiseras är det även nödvändigt att olika satsningar och system hänger ihop. Dessutom måste kommunerna få långsiktiga förutsättningar att bygga ut vuxenutbildningen, säger Monica Sonde, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKR.

Oklarheter runt ansvar och samverkan

Rapportens resultat visar på oklarheter runt ansvarsfördelning och runt hur samarbetsformer mellan stat, kommun och fristående aktörer ska se ut. Det framgår också att det finns oklarheter runt individernas olika möjligheter att finansiera sina studier samt att det finns ett stort behov av utökad vägledning och stöd.

– Många som nu kommer att börja studera inom komvux är studieovana. Vi föreslår därför att Arbetsförmedlingen får ett utökat uppdrag för stöd och vägledning. Dessutom måste kommunerna få förutsättningar och finansiering för att möta en målgrupp i stort behov av stöd. Utan åtgärder riskerar individer att hamna i en återvändsgränd, vilket är kostsamt för både individen och samhället, säger Monica Sonde.

Fakta

Antalet arbetssökande som anvisades till studier under tidsperioden 2020 till mars 2021 var totalt 4294 personer. Det var fler kvinnor än män som anvisades (närmare 60 procent).

En majoritet av de anvisade hade som högst en förgymnasial utbildning (drygt 70 procent) och en betydande andel var utrikesfödda (drygt 85 procent). Arbetsförmedlingens mål för 2021 är att 15 000 individer ska anvisas.

Läs vidare

Sakkunnig

Roy Melchert
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR