Publicerad 18 februari 2021
Nyhet

Förslag till Kommundelegation

I går skickades förslaget till Kommundelegation för kommunal ekonomi i balans på remiss till SKR.

Regeringen har anslagit en miljard kronor i bidrag till kommuner och regioner under åren 2021-2024 för att vidta omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder som främjar en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning.

Målgruppen för Kommundelegationen är kommuner och regioner som uppfyller minst två av följande tre kriterier: negativt balanskravsresultat eller koncernresultat minst två år mellan 2015 och 2019 och negativ soliditet år 2019.

SKR:s preliminära analys visar att ett 30-tal kommuner och en handfull regioner kvalificerar sig för bidrag.

– Vi har länge efterfrågat ett stöd till de kommuner och regioner som har svagast ekonomi. Hjälp-till-självhjälp är ett effektivt verktyg för att hantera strukturella utmaningar. Samtidigt är det viktigt att urvalskriterier och användningsområde är träffsäkert utformade, vilket SKR kommer att analysera i kommande remissvar, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Förbundet kommer fortlöpande informera via hemsidan om våra analyser.

Läs vidare

Sakkunnig

Anders Folkesson
Ekonom

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.