Publicerad 29 januari 2021
Nyhet

Förstärkta insatser för kvinnors hälsa

SKR och regeringen har träffat en tilläggsöverenskommelse om förlossningsvård och kvinnors hälsa. Tilläggsöverenskommelsens uppgår till 481 miljoner kronor för 2021.

Regeringen vill fortsatt stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa för att uppnå en mer jämställd vård och jämlik hälsa i befolkningen.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen är överens om att regionerna ska genomföra flera insatser för att uppnå målen för kvinnors hälsa och förlossningsvården utifrån lokala behov:

  • Att utveckla en sammanhållen, jämlik och personcentrerad vårdkedja baserat på kvinnors olika behov från graviditet till förlossning och eftervård. Regionerna ska säkerställa att vårdkedjan är tydlig och att vården är tillgänglig för de kvinnor som drabbas av komplikationer, förlossningsskador och psykiska besvär i samband med graviditet och efter förlossning.
  • Att erbjuda en tillgänglig och jämlik eftervård baserad på bästa möjliga kunskap.
  • Att det finns utpekad relevant kompetens utifrån kvinnors olika behov genom hela vårdkedjan inklusive eftervården. Kompetensen ska även vara tillgänglig för de kvinnor som söker vård för besvär en längre tid efter förlossningen.
  • Att hantera den uppskjutna screeningverksamheten av HPV viruset som orsakar livmoderhalscancer och mammografi, genom till exempel utvecklade arbetssätt, moderna analysmetoder och digitala lösningar.
  • Att personer som utsatts för sexuellt våld och könsstympning ska få tillgång till en god vård baserad på bästa möjliga kunskap.

− Alla kvinnor och deras familjer ska kunna känna sig trygga och säkra, före, under och efter en graviditet. Satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård har gett goda resultat hittills, med färre allvarliga bristningar och fler kvalitativa eftervårdsbesök. I regionerna pågår ett intensivt arbete med förbättringar genom hela vårdkedjan. I tilläggsöverenskommelsen är arbetet för att fortsatt stärka och tydliggöra vårdkedjan och eftervården särskilt prioriterat, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på SKR.

Tilläggsöverenskommelsen är ett tillägg till överenskommelsen Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020–2022 omfattande 970 miljoner kronor 2021.

Läs vidare

Sakkunnig

Eva Estling
Samordnare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR