Publicerad 26 januari 2021
Nyhet

Förtroendevalda i kommuner och regioner

SKR samlar under året företrädare från kommuner och regioner till regionala konferenser om hur demokratin kan stärkas. 26 januari går den första demokratikonferensen av stapeln i Leksand.

1921 var första gången som både kvinnor och män fick rösta i riksdagsvalet, vilket under 2021 uppmärksammas i hela landet. Under året kommer Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med demokratiminister Amanda Lind diskutera med företrädare från kommuner och regioner om hur demokratin – hundra år senare - kan få stärkta förutsättningar och utvecklas.

− Demokratin kan aldrig tas för given. I Sverige finns en stabil grund med starkt stöd i befolkningen, men det finns även en rad utmaningar, så som utanförskap, ett hårdnat debattklimat och mer synliga antidemokratiska aktörer, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Dialog om att öka människor delaktighet

På grund av den pågående pandemin kommer de olika regionala konferenserna runt om i landet att genomföras helt och hållet digitalt. 26 januari går startskottet för den digitala turnén i Leksand, där politiska företrädare för regionen, länsstyrelsen och kommunerna i Dalarna bjudits in till ett gemensamt samtal. Just detta datum har spelat en viktig roll i historien för demokratins genombrott då Sveriges Riksdag denna dag 1921 fattade grundlagsbeslutet om kvinnlig rösträtt.

Vid konferensen lyfts den senaste kunskapen från forskning om metoder som kan användas för att utveckla och stärka demokratin lokalt och regionalt. Dialog förs sedan kring tankar, idéer och fortsatta insatser för att stärka människors förutsättningar att delta och få kunskap om det demokratiska systemet.

Statistik om förtroendevalda i Dalarna

På konferensen presenteras också en färsk rapport om vad som utmärker de lokala politikerna i Dalarnas kommuner och region. Det är den första av totalt 21 länsvisa rapporter, som kommer att släppas under våren bland annat i samband med de regionala konferenserna.

– Vi vill med rapportserien både öka kunskapen om vilka som är lokala förtroendevalda och uppmärksamma hur representationen ser ut för olika grupper utifrån till exempel ålder och kön, säger Anders Knape.

Utmärkande för Dalarna är bland annat ett högt valdeltagande, fler förtroendevalda per invånare än genomsnittet i landet, att var tionde förtroendevald i kommunen är småbarnsförälder och att utrikes födda är förhållandevis väl representerade.

Näst på tur för regionala demokratikonferenser står Bjurholm 11 februari och Piteå 17 mars. De regionala konferenserna kommer att fortsätta under 2021 och in i 2022.

Fakta

Konferenserna genomförs inom ramen för en demokratiöverenskommelse mellan SKR och regeringen med målsättning att uppnå en uthållig demokrati. SKR bjuder även in högstadieskolor och gymnasier att utarbeta förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden. En Demokratiutmärkelse för skolklasser kommer att genomföras under 2020-2021.

Läs vidare

Sakkunnig

Martin Lidhamn
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR