Publicerad 22 januari 2021
Nyhet

Förvaltningsrättens dom skapar osäkerhet om sammanträden

Beskedet om att upphäva fullmäktigebesluten i Luleå spär på osäkerheten kring digitala politiska sammanträden. Det anser SKR efter dagens dom i förvaltningsrätten.

Regleringen av kommunallagen 2014 öppnade upp för möjligheten att delta på distans på fullmäktige- och nämndsammanträden. En möjlighet som har blivit ett allt viktigare och mycket använt verktyg för att kunna organisera det politiska arbetet i kommuner och regioner på ett smittsäkert sätt. Kommunfullmäktiges digitala möte i december i Luleå har av förvaltningsrätten dock underkänts utifrån att bland annat ”de distansdeltagande ledamöterna inte kunnat se de ledamöter som deltog fysiskt i möteslokalen”.

− Vi anser att det i Luleås fall främst har handlat om en ordningsfråga. En domstol ska i sin prövning ta hänsyn till om bristen haft betydelse för ärendets utgång. Enligt vår uppfattning är det därför en drastisk slutsats av förvaltningsrätten att upphäva beslut som fattats vid sammanträdet, säger Germund Persson, chefsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Domen ger osäkerhet för framtida sammanträden

En pågående enkätundersökning till kommuner och regioner, som SKR genomför, visar också att en övervägande andel av de svarande anser att de digitala sammanträdena fungerat bra eller mycket bra.

− Vi utgår ifrån att Luleå kommer att överklaga beslutet och att saken därmed är långt ifrån avgjord. Domen är inte prejudicerande, men spär på den osäkerhet som redan infunnit sig om de formella förutsättningarna för att genomföra kommunala och regionala sammanträden på distans, säger Germund Persson.

SKR planerar att inom kort skicka en hemställan till regeringen om förtydliganden kring bestämmelserna om digitala politiska sammanträden.

Läs vidare

Sakkunnig

Germund Persson
Chefsjurist

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR